Plon

miara wydajności roślin uprawnych

Plonmasa użytecznych organów rośliny zebrana z 1 ha (t·ha-1). Plon jest miarą wydajności roślin uprawnych. Określa się go w t z 1 ha, np. plon pszenicy 7,5 t·ha-1. Stosowana dawniej powszechnie jednostka kwintal (q lub dt), czyli 0,1 t jest obecnie używana tylko w obrocie towarowym płodami rolnymi. Plonem określa się także ilość składnika rośliny, stanowiącego główny cel jej uprawy, np. plon cukru, czyli ilość cukru zawarta w korzeniach buraka cukrowego zebranych z 1 ha albo np. plon tłuszczu w przypadku roślin oleistych.

Plony głównych ziemiopłodów edytuj

W Polsce edytuj

W latach 1934–1980 edytuj

Według danych rocznika statystycznego GUS plony głównych ziemiopłodów przedstawiały się następująco (w q z 1 ha)[1][2]:

lata zboża
(średnio)
w tym ziemniaki buraki cukrowe
pszenica żyto jęczmień owies
1934–1938

(w dawnych granicach)

11,4 11,9 11,2 11,8 11,4 121 216
1934–1938

(w obecnych granicach)

13,7 14,6 12,8 15,7 14,5 138 2335
1947–1949 11,8 11,1 11,7 11,7 12,8 121 180
1950–1955 12,7 13,1 12,3 13,4 13,0 117 187
1956–1960 15,1 16,1 14,6 16,2 15,2 131 211
1961–1965 17,4 19,7 16,4 19,4 17,1 154 267
1966–1969 20,7 23,2 18,7 23,0 20,4 174 326
1971–1975 25,0 27,7 22,8 28,2 24,3 178 318
1976–1980 23,9 28,0 21,1 28,9 22,6 178 292

W latach 1995–2018 edytuj

Według danych roczników statystycznych GUS plony głównych ziemiopłodów przedstawiały się następująco (w dt z 1 ha)[3][4]:

lata zboża
(średnio)
w  tym ziemniaki buraki cukrowe r. oleiste
pszenica żyto jęczmień owies pszenżyto
1995 30,2 36,0 25,6 31,3 25,1 33,2 164 346 22,1
2000 25,3 32,3 18,8 25,4 18,9 27,3 194 394 21,5
2005 32,3 39,5 24,1 32,2 24,6 32,7 176 416 25,9
2010 35,8 44,3 26,9 35 26,4 34,5 219 484 23,1
2015 37,3 45,7 27,8 36,3 35,2 35,2 210 520 27,8
2018 34,3 40,6 24,2 31,2 31,7 31,7 251 599 25,5


Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. Rocznik Statystyczny Rolnictwa 1971, Warszawa: GUS, 1971.
  2. Rocznik Statystyczny 1981, Warszawa: GUS, 1981.
  3. Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich 2007, Warszawa: GUS, 2007.
  4. Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2019, Warszawa: GUS, 2019.