Podsłuch elektroniczny

Podsłuch elektroniczny – jedna z technik operacyjnych stosowanych m. in. przez służby specjalne, polegająca na:

  • niejawnym podłączeniu się do linii telefonicznej w przypadku linii analogowych;
  • rozkodowaniu przesyłu danych cyfrowych, w celu uzyskania treści rozmów lub pakietu danych, w przypadku telefonii komórkowej i sieci komputerowych; albo
  • zdalnym przechwytywaniu danych przetwarzanych przez komputer (np. wyglądu ekranu) poprzez odbiór i analizę niezamierzonych emisji elektromagnetycznych wydzielanych przez każdą elektronikę.