Podział administracyjny Belgii

Belgia jest państwem federalnym, a jej podział administracyjny odzwierciedla złożoną strukturę etniczną, językową i kulturową kraju.

Belgia
Godło Wielkie Królestwa Belgii
Godło Wielkie Królestwa Belgii
Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka
Belgii

Wikiprojekt Polityka

Wspólnoty Belgii.
Regiony Belgii.
Regiony i prowincje Belgii.

Belgia podzielona jest na: trzy wspólnoty, cztery regiony językowe oraz trzy regiony autonomiczne. Dwa z trzech regionów dzielą się na prowincje (po pięć prowincji w każdym z obu regionów). Trzeci region to Region Stołeczny Brukseli. Wszystkie 10 prowincji oraz Region Stołeczny Brukseli podzielone są w sumie na 43 okręgi administracyjne. Ponadto w Belgii funkcjonują gminy administracyjne, stanowiące najniższy stopień podziału administracyjnego.

Cztery z tych pięciu podziałów mają określone granice geograficzne: regiony, regiony językowe, prowincje i gminy. Natomiast w przypadku wspólnot sprawa jest bardziej skomplikowana. Zostały one bowiem powołane jako instytucje, w których kompetencji leży dbanie o rozwój języka i kultury. Ale zgodnie z prawem nie odnoszą się one do żadnej grupy ludności ani terytorium. Z drugiej strony mają one wyznaczony dokładnie obszar, na którym mogą legalnie działać: wspólnota flamandzka na terenie Flandrii i w Brukseli, francuska – na większości obszaru Walonii i w Brukseli, a niemieckojęzyczna – w niewielkiej części prowincji Liège (Walonia), przy granicy z Niemcami.

Wspólnoty Belgii:

  1. Wspólnota Francuska (Communauté Française)
  2. Wspólnota Flamandzka (Vlaamse Gemeenschap)
  3. Wspólnota Niemieckojęzyczna (Deutschsprachige Gemeinschaft)

Regiony językowe Belgii:

  1. Region francuskojęzyczny (język francuski)
  2. Region niderlandzkojęzyczny (język flamandzki)
  3. dwujęzyczny Region Brukseli (francusko-flamadzki)
  4. Region niemieckojęzyczny

Regiony autonomiczne Belgii (NUTS-1):

  1. Region Flamandzki
  2. Region Waloński
  3. Region Stołeczny Brukseli

Prowincje Belgii (NUTS-2):

Okręgi administracyjne Belgii (NUTS-3):

Belgia jest na nie podzielona od 1831. Od tego czasu w 5 prowincjach liczba i granice poszczególnych okręgów administracyjnych pozostały niezmienne, a w 5 prowincjach uległy zmianom na przestrzeni lat. 42 okręgi administracyjne wchodzą w skład 10 prowincji, zaś 43. okręg administracyjny pokrywa się z granicami Regionu Stołecznego Brukseli. Specyficznym okręgiem jest Okręg Verviers, podzielony na dwie części: jedną, należącą do Wspólnoty Francuskiej i drugą, należącą do Wspólnoty Niemieckojęzycznej, w związku z czym spotyka się klasyfikacje określające liczbę okręgów w Belgii na 44.

Gminy administracyjne Belgii (LAU-2):

W latach 1983–2018 w Belgii funkcjonowało 589 gmin administracyjnych, zaś od 1 stycznia 2019 ich liczba została zmniejszona do 581 (zlikwidowano bowiem 8 gmin w Regionie Flamandzkim).

Mapa regionów, prowincji, okręgów i gmin w Belgii od 1 stycznia 2019

(Kliknij trzy razy i powiększ)