Pojemność czaszki

Race brain size cranial capacity.png
Średnia pojemność czaszki człowieka według regionów zamieszkania (1984)[1].

     1 450 i więcej cm³

     1 400-1 449 cm³

     1 350-1 399 cm³

     1 300-1 349 cm³

     1 250-1 299 cm³

     1 200-1 249 cm³

     poniżej 1200 cm³

     obszary niezamieszkane

Pojemność czaszki – mierzona (najczęściej) w centymetrach sześciennych średnia objętość mózgoczaszki, w przybliżeniu określająca rozmiar mózgu kręgowców. Wielkość mózgu to najprostsze z kryteriów używanych do porównania mózgów kręgowców i większości bezkręgowców (tych bezkręgowców, które posiadają mózg). Pojemność mózgoczaszki jest używana zamiast wielkości mózgu ponieważ jest ona łatwiejsza do określenia dla żyjących osobników i osiągalna dla kręgowców kopalnych. Wadą używania pojemności mózgoczaszki jest to, że jej korelacja z wielkością mózgu jest generalnie skomplikowana i często słaba[2].

Przyjmuje się, że pojemniejsza mózgoczaszka czy większy mózg może (lub powinien) generalnie wskazywać na potencjalnie większą inteligencję organizmu. W rzeczywistości jednak pojemniejsza czaszka w oczywisty sposób często nie oznacza większej inteligencji. Wielkość czaszki/mózgu jest wysoko skorelowana z wielkością zwierzęcia. Np. porównaj wielkości mózgu słonia (5-6 kg) i człowieka (ok. 1,5 kg). Ponadto nawet u osobników tego samego gatunku o zbliżonej masie ciała istnieją niewpływające na obserwowalną inteligencję znaczące różnice w wielkości mózgu. Spekuluje się, że większy mózg może być konieczny do kontroli bardziej umięśnionego ciała, albo jako element przystosowania do życia w zimnym klimacie, itp.

Rozwinięto także bardziej złożone kryteria porównania cech anatomicznych z "inteligencją", np. stosunek objętości mózgu do masy ciała zwierzęcia (współczynnik encefalizacji).

Przykładowe pojemności czaszki naczelnych:

Przykładowe pojemności czaszki wybranych kopalnych człowiekowatych:

Takson Pojemność (cm³) Liczba badanych osobników Wiek (milionów lat)
Australopithecus afarensis 438 4 3,6–2,9
Australopithecus africanus 452 7 3,0–2,4
Australopithecus boisei 521 1 2,3–1,4
Australopithecus robustus 530 1 1,9–1,4
Homo habilis 612 6 1,9–1,6
Homo rudolfensis 752 1 2,4–1,6
Homo ergaster 871 3 1,9–1,7

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • Henry M. McHenry: 23. Introduction to the fossil record of human ancestry. W: The Primate Fossil Record. Walter C. Hartwig (red.). Cambridge University Press, 2002, s. 402. ISBN 0-521-66315-6. (ang.)
  • Lynn, R: Race Differences in Intelligence: An Evolutionary Analysis. Augusta, GA: Washington Summit Publishers, 2006. ISBN 1-59368-021-X. (ang.)

PrzypisyEdytuj

  1. Kenneth L. Beals, Courtland L. Smith, and Stephen M. Dodd. Brain Size, Cranial Morphology, Climate, and Time Machines CURRENT ANTHROPOLOGY V01. 25, NO 3, June 1984 01984 by The Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research 0011-320418412503-0003S2 25 (pp. 304).
  2. a b John S. Allen, "The Lives of the Brain: human evolution and the organ of mind", Harvard University Press, Apr 2012.
  3. P. Brown i inni, A new small-bodied hominin from the Late Pleistocene of Flores, Indonesia, „Nature”, 431 (7012), 2004, s. 1055–1061, DOI10.1038/nature02999, PMID15514638.c?
  4. Kathleen McAuliffe, "If Modern Humans Are So Smart, Why Are Our Brains Shrinking?", Discover, Jan. 20, 2010. http://discovermagazine.com/2010/sep/25-modern-humans-smart-why-brain-shrinking#.UtnaI_go7q4