Pokój cieszyński – układ pokojowy zawarty 13 maja 1779 roku w Cieszynie, kończący szereg wojen toczonych od roku 1740 przez króla pruskiego Fryderyka II i elektora bawarskiego Karola IV Teodora przeciwko monarchii habsburskiej (Wojna o sukcesję bawarską), na czele której stała cesarzowa Maria Teresa Habsburg i jej syn Józef II. W walkach brały udział, zarówno w sposób zbrojny, jak i polityczny, również inne kraje europejskie (Francja, Hiszpania, Rosja).

Mapa Innviertel, 1779

Pokój podpisano w sali Sejmu Ziemskiego w Cieszynie w dniu urodzin cesarzowej Marii Teresy. Na jego mocy:

Zobacz też

edytuj

Bibliografia

edytuj