Pokój w Hubertusburgu

traktat pokojowy kończący wojnę siedmioletnią

Pokój w Hubertusburgutraktat pokojowy z 15 lutego 1763.

Pokój w Hubertusburgu
Ilustracja
Zamek Hubertusburg - miejsce podpisania traktatu
Data

15 lutego 1763

Miejsce

Hubertusburg

Wynik

koniec wojny siedmioletniej w Europie (1756-1763)

Strony traktatu
 Królestwo Prus  Monarchia Habsburgów
 Saksonia
Przywódcy
Fryderyk II Wielki Maria Teresa Habsburg

Zakończył wojnę siedmioletnią w Europie. Podpisany został na zamku myśliwskim Hubertusburg w Wermsdorfie w Saksonii przez cesarzową rzymsko-niemiecką Marię Teresę i króla Królestwa Prus Fryderyka II Wielkiego. Cesarzowa zrzekła się w nim ostatecznie na rzecz Prus praw do Śląska (poza Cieszyńskim i Opawskim) i ziemi kłodzkiej, natomiast Fryderyk II wyraził swoje poparcie dla jej syna Józefa II w jego staraniach o koronę cesarską.

Traktat nie wprowadzał zmian terytorialnych, lecz niósł ważne konsekwencje polityczne. Podpisano dwa traktaty pokojowe. Pierwszy, z 10 lutego 1763 roku, regulował spory Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. 15 lutego 1763 roku traktat pokojowy podpisały również Austria, Saksonia i Królestwo Prus. Śląsk został trwale podzielony. Zdecydowana jego część pozostała pod pruskim panowaniem, natomiast jego część południowa, obejmująca ziemię cieszyńską oraz Śląsk Opawski z Karniowem pozostała w rękach Austrii tworząc tzw. Śląsk Austriacki. Traktat ten ugruntował 182-letnie panowanie Królestwa Prus nad ziemiami Śląska.

Zobacz też edytuj