Polityka zagraniczna Niemiec

Polityka zagraniczna Niemiec obejmuje relacje bilateralne oraz członkostwo w formatach multilateralnych i organizacjach międzynarodowych i regionalnych (m.in. Unia Europejska, Organizacja Narodów Zjednoczonych, NATO, G7)[1], także działania w sferze ochrony praw człowieka, ochrony klimatu, pomocy humanitarnej oraz migracji[2].

Logo Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec

Kształtowanie się głównych celów i kierunków polityki zagranicznej po zjednoczeniu Niemiec edytuj

Po zjednoczeniu Niemiec i zmianie sytuacji międzynarodowej potrzebne było zdefiniowanie interesu narodowego oraz kierunków celów polityki zagranicznej. W 1994 roku w rządowej Białej Księdze dotyczącej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Niemiec określono 5 podstawowych interesów[3][4]:

 • ochronę wolności, bezpieczeństwa, integralności terytorialnej i dobrobytu Niemiec
 • integrację Niemiec z demokracjami europejskimi w ramach Unii Europejskiej
 • trwały i zrównoważony sojusz transatlantycki z USA jako mocarstwem światowym
 • dążenie do porozumienia i partnerstwa ze wschodnimi sąsiadami oraz ich przyłączenie do struktur zachodnich, a także ukształtowania nowego europejskiego systemu bezpieczeństwa
 • przestrzeganie praw człowieka oraz sprawiedliwego światowego ładu gospodarczego opartego na gospodarce wolnorynkowej

Nastąpiło też zdefiniowanie kierunków polityki zagranicznej, szczególnie w obszarze polityki wschodniej, wyodrębniając politykę wobec krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Rosji i Wspólnoty Niepodległych Państwa oraz krajów zachodniobałkańskich. Z obszaru polityki zachodniej wydzielono kwestie integracji europejskiej oraz relacji transatlantyckich[3]. Założenia te nie uległy znaczącym zmianom po przejęciu władzy w Niemczech przez koalicję socjaldemokratów i zielonych w 1998 roku[4].

Relacje europejskie edytuj

 
Premier Francji Gabriel Attal i kanclerz Niemiec Olaf Scholz podczas spotkania w Berlinie, 2024

Niemcy wraz z Francją pełnią wiodącą rolę w Unii Europejskiej. Pomimo odmiennych stanowisk i różnic w interesach współpracę niemiecko-francuską określa się „silnikiem” integracji europejskiej[5].

W okresie rządów Angeli Merkel zauważana była zmiana w polityce europejskiej Niemiec w kierunku wzrostu znaczenia niemieckiej racji stanu kosztem solidarności europejskiej i potrzeb innych krajów UE (w szczególności krajów postkomunistycznych)[6].

Podczas przemówienia na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie w maju 2009 kanclerz Merkel zdefiniowała cztery zasady polityki europejskiej Niemiec[7]:

 • łączenie interesów niemieckich i spojrzenia całościowego (poszukiwanie rozwiązań łączących małe i duże państwa Unii Europejskiej)
 • dalsze pogłębianie procesu integracji europejskiej
 • świadomość niepowtarzalności Unii Europejskiej i poparcie rozwiązań przyjętych w traktacie lizbońskim
 • funkcjonowanie Unii Europejskiej na bazie wspólnych wartości

Kanclerz Olaf Scholz podczas przemówienia w Pradze w 2022 roku nakreślił cele niemieckiej polityki europejskiej, w tym proponowane kierunki reformy Unii Europejskiej. Celem reform ma być wzmocnienie UE na arenie międzynarodowej w kontekście wyzwań związanych z agresywną polityką Rosji oraz konkurencją ze strony Chin. W zakresie zmian instytucjonalnych kanclerz zaproponował stopniową rezygnację z zasady jednomyślności podczas głosowań w Radzie Unii Europejskiej oraz zmianę mechanizmu podziału liczby deputowanych w Parlamencie Europejskim między różne państwa członkowskie[8].

Przyjęta w 2023 roku niemiecka strategia bezpieczeństwa akcentuje potrzebę wzmocnienia wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, m.in. poprzez wdrażanie przyjętej w marcu 2022 roku strategii bezpieczeństwa Unii Europejskiej (Kompasu Strategicznego) oraz intensyfikację współpracy wojskowo-technicznej w ramach PESCO (Permanent Structured Cooperation) i współpracy w zakresie przemysłu obronnego. W dokumencie wyrażono też poparcie dla rozszerzenia UE o kraje Bałkanów Zachodnich, Ukrainę i Mołdawię[9].

Relacje z USA edytuj

 
Rozmowa prezydenta Niemiec Joachima Gaucka z prezydentem USA Barackiem Obamą w Berlinie, 2013

Wśród czynników wpływających na istotne znaczenie stosunków amerykańsko-niemieckich są[10]:

 • rola USA jako największej gospodarki świata
 • wysoki poziom wymiany handlowej (USA są najważniejszym odbiorcą niemieckich towarów i usług) i inwestycji (USA są największym inwestorem zagranicznym w Niemczech)
 • uzależnienie Niemiec od technologii amerykańskich (IT, sztuczna inteligencja)
 • znaczenie USA jako gwaranta bezpieczeństwa
 • obecność wojskowa USA w Niemczech (35 tysięcy żołnierzy)

Obszary problemowe we wzajemnych stosunkach obejmują kwestie bezpieczeństwa oraz stosunek do Chin i Rosji[11]. Pogorszenie stosunków niemiecko-amerykańskich uwidoczniło się w okresie prezydentury Donalda Trumpa[10].

Relacje z Rosją edytuj

 
Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier podczas wizyty w Rosji, 2017

W niemieckiej polityce zagranicznej Rosja zajmuje kluczowe miejsce z uwagi na jej położenie geopolityczne, potencjał demograficzny i militarny, zasoby surowcowe, rynek zbytu dla towarów niemieckich oraz tradycję dwustronnej współpracy. W niemieckiej percepcji Rosję postrzegano jako strategicznego partnera i dominowała postawa kooperacji zamiast konfrontacji[12]. Jednym z paradygmatów polityki zagranicznej Niemiec było rozwijanie dobrych relacji z Moskwą na równi z polityką rozszerzenia NATO i UE w Europie Środkowej. Było to związane z doświadczeniami historycznymi (II wojna światowa, pokojowe zjednoczenie Niemiec)[13]. Wyraźnym przykładem niemiecko-rosyjskiej współpracy był budzący wiele kontrowersji Gazociąg Północny.

Po inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku prezydent Frank-Walter Steinmeier przyznał się do błędów w dotychczasowej polityce Niemiec w stosunku do Rosji[14].

Niemcy stały się ważnym ośrodkiem rosyjskiej emigracji politycznej opozycyjnie nastawionej do Władimira Putina. Zjawisko to obserwuje się od 2011 roku, zaś nasiliło się po rosyjskiej agresji na Ukrainę[15].

Relacje z Chinami edytuj

Chiny postrzegane są przez władze Niemiec jednocześnie jako partner i rywal. Stosunki chińsko-niemieckie cechują silne więzi ekonomiczne. Chiny są największym partnerem handlowym Niemiec, a także ważnym kierunkiem inwestycji niemieckich firm (m.in. z zakresu przemysłu motoryzacyjnego i chemicznego). Chiny poprzez inwestycje w Niemczech realizują nie tylko cele gospodarcze, ale również polityczne – pozyskiwanie nowych technologii i zwiększanie uzależnienia gospodarek innych krajów. Dostrzegając zagrożenia władze niemieckie wskazują na konieczność ograniczenia „jednostronnych zależności” niemieckiej gospodarki od Chin unikając jednocześnie radykalnego ograniczenia relacji gospodarczych[16].

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

 1. Internationale Organisationen [online], auswaertiges-amt.de, 23 maja 2022 (niem.).
 2. Foreign policy topics [online], auswaertiges-amt.de [dostęp 2022-05-25] (ang.).
 3. a b Erhard Cziomer, Główne interesy i cele polityki zagranicznej zjednoczonych Niemiec [online] [dostęp 2022-05-23].
 4. a b Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego, Polityka zagraniczna zjednoczonych Niemiec:kontynuacja czy zmiana? [online] [dostęp 2022-05-24].
 5. Lidia Gibadło, Sebastian Płóciennik, Zatarty „silnik Europy”. Relacje francusko-niemieckie w czasach multikryzysu [online], osw.waw.pl [dostęp 2023-02-16].
 6. Hegemonia Niemiec w ponowoczesnej Europie [online], wojsko-polskie.pl [dostęp 2022-05-26].
 7. Anna Paterek, Polityka europejska Niemiec. Debata wokół reformy i poszerzenia Unii Europejskiej [online], repozytorium.ka.edu.pl [dostęp 2022-05-26].
 8. Bez przełomu: praskie przemówienie Scholza o reformach UE [online], osw.waw.pl [dostęp 2023-07-02].
 9. Pierwsza narodowa strategia bezpieczeństwa Niemiec: minimalny konsensus [online], osw.waw.pl [dostęp 2023-07-02].
 10. a b Z nadziejami na zmianę – RFN wobec USA po zwycięstwie Joe Bidena [online], pism.pl [dostęp 2022-05-25].
 11. Justyna Gotkowska, Niemiecko-amerykańskie spory o bezpieczeństwo Konsekwencje dla wschodniej flanki [online], osw.waw.pl [dostęp 2022-05-25].
 12. Mieczysław Stolarczyk, Rosja w polityce Polski i Niemiec na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku Zakres zbieżności i różnicy stanowisk [online] [dostęp 2022-05-24].
 13. Justyna Gotkowska, Berlin wobec groźby wojny. Niemiecka polityka i jej uwarunkowania [online], osw.waw.pl [dostęp 2022-05-27].
 14. Niemcy. Prezydent Steinmeier: popełniłem błędy w kontaktach z Rosją i Putinem [online], pap.pl [dostęp 2022-05-24].
 15. Raport OSW. Rosyjska emigracja polityczna nowej fali w Niemczech [online], osw.waw.pl [dostęp 2023-07-09].
 16. Współpraca i zagrożenie – Chiny w polityce Niemiec [online], pism.pl [dostęp 2023-07-02].

Linki zewnętrzne edytuj