Otwórz menu główne

Pomniki przyrody w gminie Pruszcz

Na terenie gminy Pruszcz, w powiecie świeckim, w województwie kujawsko-pomorskim znajduje się 39 pomników przyrody w tym 37 przyrody ożywionej i 2 nieożywionej.

Wśród nich wyróżniono aleję dębową, 10 grup drzew, 26 pojedynczych drzew, 1 źródło i 1 głaz narzutowy. Struktura gatunkowa jest zróżnicowana z przewagą dębów szypułkowych.

Na uwagę zasługują: wiąz szypułkowy w Łowinku o obwodzie 530 cm, dąb burgundzki w Niewieścinie o obwodzie 400 cm, cisy pospolite w Łowinku o obwodach prawie 2 m. Wśród dębów największy jest rosnący w parku dworskim w Gołuszycach o obwodzie 484 cm, zaś wśród lip drzewo w Luszkówku z odwodem 484 cm.

Prawne zestawienie pomników przyrody w gminie prezentuje się następująco:

Nr Lokalizacja Forma Nazwa Sztuk Obwody
przy powołaniu [cm]
Obwód
rok 2010 [cm]
Akt prawny Zdjęcie
1. Brzeźno
park wiejski
grupa drzew 2 dęby szypułkowe 2 330 i 370 368 i 406 Rozporządzenie nr 305/93 Wojewody Bydgoskiego z dnia 26 października 1993 roku
2. Gołuszyce
park dworski
grupa drzew 2 dęby szypułkowe 2 375,
442
428,
484
Zarządzenie Nr 49/84 Wojewody Bydgoskiego z dnia 18 grudnia 1984 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego Park Gołuszyce.jpg
3. Grabowo
park wiejski
grupa drzew 3 lipy drobnolistne 3 od 384 do 400 Rozporządzenie nr 305/93 Wojewody Bydgoskiego z dnia 26 października 1993 roku
4. Luszkówko
park pałacowy
grupa drzew 3 dęby szypułkowe 3 290,
331,
390
325,
386,
396
Zarządzenie Nr 49/84 Wojewody Bydgoskiego z dnia 18 grudnia 1984 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego Park Luszkówko.jpg
5. Luszkówko
park pałacowy
grupa drzew dąb czerwony,
robinia akacjowa,
lipa drobnolistna,
wiąz szypułkowy,
2 platany klonolistne
6 330,
278,
412,
377,
300 i 305

354,
308,
484,
412,
312 i 327
Rozporządzenie nr 305/93 Wojewody Bydgoskiego z dnia 26 października 1993 roku
6. Łaszewo
park dworski
pojedyncze drzewo klon jesionolistny 1 280 Rozporządzenie nr 305/93 Wojewody Bydgoskiego z dnia 26 października 1993 roku
7. Łowinek
park podworski
grupa drzew lipa drobnolistna,
3 cisy pospolite
4 402,
90, 152 i 187

457,
108, 181 i 193
Zarządzenie Nr 40/87 Wojewody Bydgoskiego z dnia 10 grudnia 1987 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego
8. Łowinek
park podworski
grupa drzew 2 wiązy szypułkowe,
5 dębów szypułkowych,
kasztanowiec zwyczajny,
2 lipy drobnolistne,
grab zwyczajny,
żywotnik zachodni
12 265 i 507,
od 265 do 395,

340,

308 i 312,
240,
123
345 i 530,


366,
315 i 340,
259,
143
Rozporządzenie nr 305/93 Wojewody Bydgoskiego z dnia 26 października 1993 roku
9. Łowinek
park podworski
grupa drzew modrzew europejski,
świerk pospolity,
buk zwyczajny
3
250,
230,
256

266,
235,
311
Rozporządzenie nr 322/95 Wojewody Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 1995 roku
10. przy drodze
Wałdowo-Niewieścin
pojedyncze drzewo dąb szypułkowy 1 333 Rozporządzenie nr 305/93 Wojewody Bydgoskiego z dnia 26 października 1993 roku
11. Parlin
park wiejski
grupa drzew 2 lipy drobnolistne,
lipa drobnolistna dwuwierzchołkowa,
klon jesionolistny
4 302 i 332,
403/180,

310
Rozporządzenie nr 305/93 Wojewody Bydgoskiego z dnia 26 października 1993 roku
12. Topolno źródło źródło św. Rocha 1 - - Zarządzenie Nr 40/87 Wojewody Bydgoskiego z dnia 10 grudnia 1987 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego
13. Parlin
przy drodze Gruczno-Różanna
pojedyncze drzewo dąb szypułkowy 1 383 445 Rozporządzenie nr 322/95 Wojewody Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 1995 roku
14. Parlin
przy drodze Gruczno-Różanna
pojedyncze drzewo dąb szypułkowy 1 410 462 Rozporządzenie nr 322/95 Wojewody Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 1995 roku
15. Serock głaz narzutowy głaz granitowy 1 630 630 Komunikat Nr 1/70 Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 31 lipca 1970r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów przyrody w woj. bydgoskim.
16. Serock
ul. Wyzwolenia
pojedyncze drzewo dąb szypułkowy 1 340 346 Uchwała nr XXXVII/269/09 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 kwietnia 2009 roku.
17. Łowinek aleja przydrożna 83 dęby szypułkowe 83[1] od 152 do 345 od 180 do 380[2] Zarządzenie Nr 40/87 Wojewody Bydgoskiego z dnia 10 grudnia 1987 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego
18. Niewieścin
park dworski
grupa drzew 3 dęby szypułkowe,
dąb burgundzki
4 309, 309 i 310,
400
Rozporządzenie nr 305/93 Wojewody Bydgoskiego z dnia 26 października 1993 roku
19. Niewieścin
park dworski
pojedyncze drzewo wiąz górski 1 253 Uchwała nr XLIII/265/05 Rady Gminy Pruszcz z dnia 9 grudnia 2005 roku.
20. Niewieścin
park dworski
pojedyncze drzewo wiąz górski 1 270 Uchwała nr XLIII/265/05 Rady Gminy Pruszcz z dnia 9 grudnia 2005 roku.
21. Niewieścin
park dworski
pojedyncze drzewo wiąz górski 1 277 Uchwała nr XLIII/265/05 Rady Gminy Pruszcz z dnia 9 grudnia 2005 roku.
22. Niewieścin
park dworski
pojedyncze drzewo wiąz górski 1 300 Uchwała nr XLIII/265/05 Rady Gminy Pruszcz z dnia 9 grudnia 2005 roku.
23. Niewieścin
park dworski
pojedyncze drzewo lipa drobnolistna 1 295 Uchwała nr XLIII/265/05 Rady Gminy Pruszcz z dnia 9 grudnia 2005 roku.
24. Niewieścin
park dworski
pojedyncze drzewo jesion wyniosły 1 265 Uchwała nr XLIII/265/05 Rady Gminy Pruszcz z dnia 9 grudnia 2005 roku.
25. Niewieścin
park dworski
pojedyncze drzewo klon zwyczajny 1 245 Uchwała nr XLIII/265/05 Rady Gminy Pruszcz z dnia 9 grudnia 2005 roku.
26. Niewieścin
park dworski
pojedyncze drzewo klon zwyczajny 1 245 Uchwała nr XLIII/265/05 Rady Gminy Pruszcz z dnia 9 grudnia 2005 roku.
27. Niewieścin
park dworski
pojedyncze drzewo klon zwyczajny 1 265 Uchwała nr XLIII/265/05 Rady Gminy Pruszcz z dnia 9 grudnia 2005 roku.
28. Niewieścin
park dworski
pojedyncze drzewo dąb szypułkowy 1 240 Uchwała nr XLIII/265/05 Rady Gminy Pruszcz z dnia 9 grudnia 2005 roku.
29. Niewieścin
park dworski
pojedyncze drzewo dąb szypułkowy 1 255 Uchwała nr XLIII/265/05 Rady Gminy Pruszcz z dnia 9 grudnia 2005 roku.
30. Niewieścin
park dworski
pojedyncze drzewo dąb szypułkowy 1 257 Uchwała nr XLIII/265/05 Rady Gminy Pruszcz z dnia 9 grudnia 2005 roku.
31. Niewieścin
park dworski
pojedyncze drzewo dąb szypułkowy 1 265 Uchwała nr XLIII/265/05 Rady Gminy Pruszcz z dnia 9 grudnia 2005 roku.
32. Niewieścin
park dworski
pojedyncze drzewo dąb szypułkowy 1 266 Uchwała nr XLIII/265/05 Rady Gminy Pruszcz z dnia 9 grudnia 2005 roku.
33. Niewieścin
park dworski
pojedyncze drzewo dąb szypułkowy 1 270 Uchwała nr XLIII/265/05 Rady Gminy Pruszcz z dnia 9 grudnia 2005 roku.
34. Niewieścin
park dworski
pojedyncze drzewo dąb szypułkowy 1 273 Uchwała nr XLIII/265/05 Rady Gminy Pruszcz z dnia 9 grudnia 2005 roku.
35. Niewieścin
park dworski
pojedyncze drzewo dąb szypułkowy 1 274 Uchwała nr XLIII/265/05 Rady Gminy Pruszcz z dnia 9 grudnia 2005 roku.
36. Niewieścin
park dworski
pojedyncze drzewo dąb szypułkowy 1 275 Uchwała nr XLIII/265/05 Rady Gminy Pruszcz z dnia 9 grudnia 2005 roku.
37. Niewieścin
park dworski
pojedyncze drzewo dąb szypułkowy 1 300 Uchwała nr XLIII/265/05 Rady Gminy Pruszcz z dnia 9 grudnia 2005 roku.
38. Niewieścin
park dworski
pojedyncze drzewo dąb szypułkowy 1 338 Uchwała nr XLIII/265/05 Rady Gminy Pruszcz z dnia 9 grudnia 2005 roku.
39. Niewieścin
park dworski
pojedyncze drzewo dąb szypułkowy 1 342 Uchwała nr XLIII/265/05 Rady Gminy Pruszcz z dnia 9 grudnia 2005 roku.


Zniesione pomniki przyrody:

Nr Lokalizacja Forma Nazwa Sztuk Obwody
przy powołaniu [cm]
Obwód
rok 2010 [cm]
Rok powołania Rok zniesienia Zdjęcie
1. droga Łowin-Łowinek aleja przydrożna 160 jarzębów szwedzkich 160[3] od 155 do 275 od 217 do 308[2] 1965[4] 2016
2. Brzeźno
park wiejski
pojedyncze drzewo klon jesionolistny 1 274 b.d. 1993 2018
3. Pruszcz
cmentarz ewangelicki
ul. Sportowa
pojedyncze drzewo topola osika dwuwierzchołkowa 1 550 562 1989 2018
4. Parlin
park wiejski
grupa drzew buk zwyczajny,
buk zwyczajny odmiany czerwonej,
2 300,
308
b.d. 1993 2018
5. Łowinek
park podworski
pojedyncze drzewo sosna zwyczajna 1 240 b.d. 1995 2018
6. Grabowo
park wiejski
pojedyncze drzewo lipa drobnolistna 1 b.d b.d 1993 2018

Rosnąca na terenie gminy aleja jarzębów szwedzkich z okazami powyżej 300 cm w obwodzie była jedyną aleją drzew tego gatunku w woj. kujawsko-pomorskim[5].

PrzypisyEdytuj

  1. przy powołaniu w alei znajdowało się 100 drzew
  2. a b Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pruszcz na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019. [dostęp 2016-11-12].
  3. w chwili odwołania posiadała 45 drzew
  4. Komunikat Nr 2/65 Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody Wydziału Rolnictwa i Lesnictwa-Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 04.05.1965 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów przyrody w woj. bydgoskim
  5. Rejestr pomników przyrody Regionalnego Konserwatora Przyrody