Dla zaawansowanych
Te informacje dotyczą edytora wikikodu. Brak analogicznych dotyczących edytora wizualnego (Czym to się różni?)

Kolory w Wikipedii są wykorzystywane głównie w szablonach i innych metastronach. Kolorowanie wprost w artykułach spotyka się bardzo rzadko, dlatego umiejętność ustawiania kolorów w kodzie źródłowym jest uznawana za umiejętności zaawansowane i nie jest wymagana od każdego autora Wikipedii.

Subiektywność postrzegania edytuj

Wiele zmiennych zadecyduje o postrzeganym kolorze, samym wyborze barwy i rzeczywistym oddaniu jej na rozmaitych ekranach, w tym natężenie światła w pomieszczeniu czy światła okolicznego na zewnątrz, w przypadku użytkowania telefonu, urządzenia kieszonkowego czy laptopa.

Niezależnie od tego ludzie różnią się w zdolności postrzegania barw. Zasadniczo duża część osób jest kolorystycznie mniej czuła na różnice kolorów od normy dla ogółu, a nawet nie odbiera różnic w przypadku postrzeganych odcieni.

Tabele kolorów edytuj

Kolory nazywane edytuj

Zestawienie nazw barw[1]
Nazwa barwy
(HTML/CSS)
Wartość barwy
(jasność składowych R G B)
szesnastkowo dziesiętnie
Barwy czerwone
IndianRed CD 5C 5C 205 92 92
LightCoral F0 80 80 240 128 128
Salmon FA 80 72 250 128 114
DarkSalmon E9 96 7A 233 150 122
LightSalmon FF A0 7A 255 160 122
Crimson DC 14 3C 220 20 60
Red FF 00 00 255 0 0
FireBrick B2 22 22 178 34 34
DarkRed 8B 00 00 139 0 0
Barwy różowe
Pink FF C0 CB 255 192 203
LightPink FF B6 C1 255 182 193
HotPink FF 69 B4 255 105 180
DeepPink FF 14 93 255 20 147
MediumVioletRed C7 15 85 199 21 133
PaleVioletRed DB 70 93 219 112 147
Barwy pomarańczowe
LightSalmon FF A0 7A 255 160 122
Coral FF 7F 50 255 127 80
Tomato FF 63 47 255 99 71
OrangeRed FF 45 00 255 69 0
DarkOrange FF 8C 00 255 140 0
Orange FF A5 00 255 165 0
Barwy żółte
Gold FF D7 00 255 215 0
Yellow FF FF 00 255 255 0
LightYellow FF FF E0 255 255 224
LemonChiffon FF FA CD 255 250 205
LightGoldenrodYellow FA FA D2 250 250 210
PapayaWhip FF EF D5 255 239 213
Moccasin FF E4 B5 255 228 181
PeachPuff FF DA B9 255 218 185
PaleGoldenrod EE E8 AA 238 232 170
Khaki F0 E6 8C 240 230 140
DarkKhaki BD B7 6B 189 183 107
Odcienie fioletu i purpury
Lavender E6 E6 FA 230 230 250
Thistle D8 BF D8 216 191 216
Plum DD A0 DD 221 160 221
Violet EE 82 EE 238 130 238
Orchid DA 70 D6 218 112 214
Fuchsia FF 00 FF 255 0 255
Magenta FF 00 FF 255 0 255
MediumOrchid BA 55 D3 186 85 211
MediumPurple 93 70 DB 147 112 219
BlueViolet 8A 2B E2 138 43 226
DarkViolet 94 00 D3 148 0 211
DarkOrchid 99 32 CC 153 50 204
DarkMagenta 8B 00 8B 139 0 139
Purple 80 00 80 128 0 128
Indigo 4B 00 82 75 0 130
SlateBlue 6A 5A CD 106 90 205
DarkSlateBlue 48 3D 8B 72 61 139
MediumSlateBlue 7B 68 EE 123 104 238
Nazwa barwy
(HTML/CSS)
Wartość barwy
(jasność składowych R G B)
szesnastkowo dziesiętnie
Barwy zielone
GreenYellow AD FF 2F 173 255 47
Chartreuse 7F FF 00 127 255 0
LawnGreen 7C FC 00 124 252 0
Lime 00 FF 00 0 255 0
LimeGreen 32 CD 32 50 205 50
PaleGreen 98 FB 98 152 251 152
LightGreen 90 EE 90 144 238 144
MediumSpringGreen 00 FA 9A 0 250 154
SpringGreen 00 FF 7F 0 255 127
MediumSeaGreen 3C B3 71 60 179 113
SeaGreen 2E 8B 57 46 139 87
ForestGreen 22 8B 22 34 139 34
Green 00 80 00 0 128 0
DarkGreen 00 64 00 0 100 0
YellowGreen 9A CD 32 154 205 50
OliveDrab 6B 8E 23 107 142 35
Olive 80 80 00 128 128 0
DarkOliveGreen 55 6B 2F 85 107 47
MediumAquamarine 66 CD AA 102 205 170
DarkSeaGreen 8F BC 8F 143 188 143
LightSeaGreen 20 B2 AA 32 178 170
DarkCyan 00 8B 8B 0 139 139
Teal 00 80 80 0 128 128
Barwy niebieskie
Aqua 00 FF FF 0 255 255
Cyan 00 FF FF 0 255 255
LightCyan E0 FF FF 224 255 255
PaleTurquoise AF EE EE 175 238 238
Aquamarine 7F FF D4 127 255 212
Turquoise 40 E0 D0 64 224 208
MediumTurquoise 48 D1 CC 72 209 204
DarkTurquoise 00 CE D1 0 206 209
CadetBlue 5F 9E A0 95 158 160
SteelBlue 46 82 B4 70 130 180
LightSteelBlue B0 C4 DE 176 196 222
PowderBlue B0 E0 E6 176 224 230
LightBlue AD D8 E6 173 216 230
SkyBlue 87 CE EB 135 206 235
LightSkyBlue 87 CE FA 135 206 250
DeepSkyBlue 00 BF FF 0 191 255
DodgerBlue 1E 90 FF 30 144 255
CornflowerBlue 64 95 ED 100 149 237
MediumSlateBlue 7B 68 EE 123 104 238
RoyalBlue 41 69 E1 65 105 225
Blue 00 00 FF 0 0 255
MediumBlue 00 00 CD 0 0 205
DarkBlue 00 00 8B 0 0 139
Navy 00 00 80 0 0 128
MidnightBlue 19 19 70 25 25 112
Nazwa barwy
(HTML/CSS)
Wartość barwy
(jasność składowych R G B)
szesnastkowo dziesiętnie
Barwy brunatne
Cornsilk FF F8 DC 255 248 220
BlanchedAlmond FF EB CD 255 235 205
Bisque FF E4 C4 255 228 196
NavajoWhite FF DE AD 255 222 173
Wheat F5 DE B3 245 222 179
BurlyWood DE B8 87 222 184 135
Tan D2 B4 8C 210 180 140
RosyBrown BC 8F 8F 188 143 143
SandyBrown F4 A4 60 244 164 96
Goldenrod DA A5 20 218 165 32
DarkGoldenrod B8 86 0B 184 134 11
Peru CD 85 3F 205 133 63
Chocolate D2 69 1E 210 105 30
SaddleBrown 8B 45 13 139 69 19
Sienna A0 52 2D 160 82 45
Brown A5 2A 2A 165 42 42
Maroon 80 00 00 128 0 0
Odcienie bieli
White FF FF FF 255 255 255
Snow FF FA FA 255 250 250
Honeydew F0 FF F0 240 255 240
MintCream F5 FF FA 245 255 250
Azure F0 FF FF 240 255 255
AliceBlue F0 F8 FF 240 248 255
GhostWhite F8 F8 FF 248 248 255
WhiteSmoke F5 F5 F5 245 245 245
Seashell FF F5 EE 255 245 238
Beige F5 F5 DC 245 245 220
OldLace FD F5 E6 253 245 230
FloralWhite FF FA F0 255 250 240
Ivory FF FF F0 255 255 240
AntiqueWhite FA EB D7 250 235 215
Linen FA F0 E6 250 240 230
LavenderBlush FF F0 F5 255 240 245
MistyRose FF E4 E1 255 228 225
Odcienie szarości
Gainsboro DC DC DC 220 220 220
LightGrey D3 D3 D3 211 211 211
Silver C0 C0 C0 192 192 192
DarkGray A9 A9 A9 169 169 169
Gray 80 80 80 128 128 128
DimGray 69 69 69 105 105 105
LightSlateGray 77 88 99 119 136 153
SlateGray 70 80 90 112 128 144
DarkSlateGray 2F 4F 4F 47 79 79
Black 00 00 00 0 0 0

Kolory bezpieczne dla WWW edytuj

Wartości barw podane szesnastkowo wraz z wymaganym znakiem „#”
(liczba xyz faktycznie oznacza liczbę xxyyzz)

#000 #003 #006 #009 #00c #00f #300 #303 #306 #309 #30c #30f
#030 #033 #036 #039 #03c #03f #330 #333 #336 #339 #33c #33f
#060 #063 #066 #069 #06c #06f #360 #363 #366 #369 #36c #36f
#090 #093 #096 #099 #09c #09f #390 #393 #396 #399 #39c #39f
#0c0 #0c3 #0c6 #0c9 #0cc #0cf #3c0 #3c3 #3c6 #3c9 #3cc #3cf
#0f0 #0f3 #0f6 #0f9 #0fc #0ff #3f0 #3f3 #3f6 #3f9 #3fc #3ff
#600 #603 #606 #609 #60c #60f #900 #903 #906 #909 #90c #90f
#630 #633 #636 #639 #63c #63f #930 #933 #936 #939 #93c #93f
#660 #663 #666 #669 #66c #66f #960 #963 #966 #969 #96c #96f
#690 #693 #696 #699 #69c #69f #990 #993 #996 #999 #99c #99f
#6c0 #6c3 #6c6 #6c9 #6cc #6cf #9c0 #9c3 #9c6 #9c9 #9cc #9cf
#6f0 #6f3 #6f6 #6f9 #6fc #6ff #9f0 #9f3 #9f6 #9f9 #9fc #9ff
#c00 #c03 #c06 #c09 #c0c #c0f #f00 #f03 #f06 #f09 #f0c #f0f
#c30 #c33 #c36 #c39 #c3c #c3f #f30 #f33 #f36 #f39 #f3c #f3f
#c60 #c63 #c66 #c69 #c6c #c6f #f60 #f63 #f66 #f69 #f6c #f6f
#c90 #c93 #c96 #c99 #c9c #c9f #f90 #f93 #f96 #f99 #f9c #f9f
#cc0 #cc3 #cc6 #cc9 #ccc #ccf #fc0 #fc3 #fc6 #fc9 #fcc #fcf
#cf0 #cf3 #cf6 #cf9 #cfc #cff #ff0 #ff3 #ff6 #ff9 #ffc #fff

Podstawowym kalibracyjnym pojęciem jest korekcja gamma[2] Zmiany w gammie powodują, czy treść graficzna wygląda na zaciemnioną czy inaczej niedobrana kolorystycznie. Rożne systemy komputerowe czy wyświetlacze operują na innej wartości gammy, lub właściwości korekcji gammy są zakodowane w ustawieniach kalibracji przestrzeni barw czy kalibracji koloru urządzenia. Kolorystycznie wykalibrowana grafika wymaga zmiany gamma przy przenoszeniu jej do wyświetlenia na kolejne nośniki komputerowe czy w kolejnych wyświetlaczach precyzyjnie.

Składowe koloru edytuj

Oprócz gammy, rozmaite metody przekazują numerycznie kolor danej barwy. Istnieje także możliwość oddania stopnia przezroczystości grafiki czy koloru, czyli wartość tzw. kanału alfa.

Podstawowym systemem do wyrażania barw na komputerze jest absolutna przestrzeń barw o nazwie sRGB. Stanowi ona referencyjną przestrzeń dla HTML i CSS. Istnieją pokrewne, alternatywne, lepiej dostosowane do konkretnych zapotrzebowań graficznych np. Adobe RGB[3] ustalona przez grafików Adobe Systems. Szerzej, RGB to cały system wyrażania barwy trzema składowymi: czerwienią, zielenią i niebieskością. Tradycyjnie piksele ekranów składają się z fosforu świecącego mniej lub bardziej jasno w tylko jednej z tych trzech składowych.

W świecie drukarskim (poligrafii), podobna rolę odgrywa system CMYK, gdzie barwy są wyrażone składowymi cyjanu, magenty, żółci, i czerni.

Istnieją także inne metody specyfikacji barwy, np. HSL, czy znormalizowane przestrzenie mające na celu wyrażenie różnic pomiędzy barwami, czyli metryką delta E. Są to m.in. CIELUV czy CIELab, często stosowanych do porównania barw dla współrzędnych z kolei wyrażonych w przestrzeni CIE xyY, jak w przypadku ustawy o Barwach RP.

W pewnych nowych technologiach wyświetlaczy (OLED), światło jest emitowane za pośrednictwem diod elektroluminescencyjnych, a same wyświetlacze, drukowane niby gazety. Można przyjąć, że odmienne notacje kolorów pojawią się m.in. z powodu zaistnienia nowych metod wyświetlania barw.

Zestawienie kolorów edytuj

Dane podstawowe edytuj

Zazwyczaj kolory oddajemy w RGB. Jest to również najprostszy i najbardziej zwarty zapis barwy, np. #aaa czy LightGray. Poniżej podane są dwa osobne zestawienia „bezpiecznych” barw, które to zalecamy stosować m.in. do kolorowania tabel.

Pierwsza jest wynikiem zalecenia organizacji formułującej standardy sieciowe, utworzonej przez twórców sieci WWW i korporacje komputerowe: konsorcjum W3C.

Druga jest tradycyjnie używanym zdroworozsądkowym ograniczeniem do zaokrąglonych wartości barw[4]. Te zaokrąglenia to tradycyjnie uznawane „bezpieczne kolory w sieci”, heurystycznie stosowane tradycyjnie, na długo przed sformułowaniem w 1999 ustaleń w tym temacie przez W3C, przyjętych przy okazji sformułowania formalnej specyfikacji dla grafiki wektorowej, SVG, a następnej jej minimalistycznej zalecanej implementacji, SVG Tiny.

Jednak same te nazwy i wybór barw jest znacznie starszym dziejowo, bowiem wywodzi się z Projektu Athena, utworzony w 1983 na Massachusetts Institute of Technology, kiedy to skodyfikowano system interfejsu graficznego X Windows. Pomiędzy wtedy i teraźniejszością, systematyką barw „logicznych” opiekowali się oprócz społeczności X Windows przede wszystkim inżynierowie Microsoftu, wdrażając je żywcem jako pierwsi do przeglądarki Internet Explorer komercyjnie.

Specyfikacje SVG 1.1 i SVG Tiny 1.1 po prostu utrwalają te tradycje, nadając możliwość kombinowania i stosowania barw jako jednostek logicznych w nowoczesnych urządzeniach i oprogramowaniu.

Barwy według ustaleń dla SVG przez W3C rzekomo mają działać we wszystkich przeglądarkach, niezależnie od ustawień ekranu przez użytkownika czy limitacji sprzętowych.

Natomiast zaokrąglenia tradycyjne po prostu rozrzucają barwy wystarczająco daleko od siebie, aby były one zazwyczaj odróżniane. Jednak przestrzeń numeryczna RGB nie stanowi absolutnej przestrzeni barw. (Przykładem takowej jest sRGB.) Również, nie nadaje się ani ona ani np. sRGB czy Adobe RGB do porównywania odległości pomiędzy barwami, to jest ich różnic, jak to je postrzega ludzkie oko. Po prostu nie można porównać dowolnych dwóch wartości RGB czy ich różnic (nawet zaokrąglonych) jako różnic postrzeganych przez ludzi równomiernie.

W tym celu ustalono znormalizowane względem ludzkiej percepcji i oka przestrzenie CIELab i CIELUV oraz metrykę Delta E, oraz coraz to nowsze, dokładniejsze kolorymetryczne narzędzia.

Jednak zaistnienie i przetrwanie nazw dla barw dodatkowo pozwala na wskazanie ich zrozumiale, oraz na wykrycie literówki nie sposób do zauważenia gołym okiem w kodzie liczbowym. Nazwy kolorów także pozwalają na ich powielenie mnemonicznie, kiedy nie ma możliwości korzystania z kopiuj-wklej.

Inne metody (profesjonalne) edytuj

Dla pełności opisu sprawy, nowoczesne metody wyszczególnienia barw wywodzą się ze środowisk technicznych grafików i drukarzy, oraz inżynierów od konstrukcji drukarek komputerowych w Adobe Systems (twórców PostScriptu) czy od telewizji analogowej/cyfrowej, czy nawet artystów w szkle, plakacie i fotografii, oraz techników od kolorymetrii, w przeciwieństwie do społeczności programistów i deweloperów przeglądarek sieciowych. Nie są to tylko numerki trzech składowych RGB, czy logiczne nazwy historycznego zbioru powstałego na MIT.

Np. specyfikacja HTML 5 ma zawierać, a obecne specyfikacje SVG 1.1 i SVG Tiny 1.1 już zawierają, możliwość określenia barwy składowymi dziesiętnymi, czy procentowo, czy arbitralnie precyzyjnymi wartościami liczb w przedziale 0..1. Notacje te są wykonane z uwzględnieniem kanału „alfa”, czyli stopnia przezroczystości. Przykładem tu będzie wektor lekko prześwitującej bieli wyrażonej składowymi dziesiętnymi:

  • rgba(255,255,255,0.8), alternatywnie to samo:
  • rgba(100%,100%,100%,0.8).

Inne ścisłe systemy opisu barwy, np. metodą HSL (ang. od Hue, Saturation, Luminance), są także zaimplementowane (także w MediaWiki, jak i przetwarzane poprawnie przez nowoczesne przeglądarki zgodnie ze specyfikacjami SVG czy SVG Tiny).

Korzyści wypływające z takiej metody barwienia to m.in. naprowadzanie na pożądaną barwę z pobliskiej w miarę intuicyjnie, przez wykonanie „suwakowych” zmian w natężeniu, jasności czy odcieniu, lub dwoma albo nawet wszystkimi trzema na raz. W praktyce bywa to skuteczniejszym od przesuwania sobie podobnych suwaków RGB po przestrzeniach barw, gdzie zazwyczaj występują nieliniowe „uskoki” percepcyjne w kolorze. Sprawy te są naświetlone w specyfikacjach W3C oraz komentarzach udzielonych tamże[5], jak i w artykule Wikipedii o HSL w wersji anglojęzycznej[6].

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. według specyfikacji W3C ('CSS3: Color Module, X11 color names
  2. Korekcja gamma opisana wyczerpująco w anglojęzycznej wersji artykułu, en:Gamma correction.
  3. W wersji angielskiej Wikipedii: en:Adobe RGB color space
  4. wartości wyrażone w notacji RGB w szesnastkowym systemie liczbowym (wyrażonym skrótowo 3 cyframi z domyślnymi powtórzeniami w co drugim miejscu, zamiast wszystkich 6 cyfr dla po kolei: R (czerwony), G (zielony), B (niebieski))
  5. Tantek Çelik (Microsoft) <tantekc@microsoft.com>: CSS3 Module: Color — Disposition of Comments. [w:] CSS3 Module [on-line]. W3C, 2003-04-14. [dostęp 2009-02-16]. (ang.).
  6. en:HSL