Otwórz menu główne

Posener Ruderverein „Germania”

Posener Ruderverein „Germania” (pol. Poznańskie Towarzystwo Wioślarskie „Germania”), używający też nazwy Posener Ruderclub „Germania”poznański klub wioślarski, zrzeszajacych Niemców, założony w 1902.

P.R.V. „Germania”
Posener Ruderverein „Germania”
Ilustracja
Przystań klubu (budynek za kąpieliskiem) około 1909
Data założenia 1902
Siedziba klubu:
obecna ul. Piastowska
Skifista obok przystani towarzystwa - pierwsza dekada istnienia klubu


HistoriaEdytuj

Okres do końca I wojnyEdytuj

Klub powstał ze zjednoczenia poznańskiego środowiska wioślarskiego i połączył trzy istniejące wcześniej kluby zrzeszające głównie Niemców:

Do „Germanii” nie wszedł natomiast Ruderclub Neptun, który miał bardziej wielonarodowe oblicze. W 1907 klub liczył 58 członków, a w 1909 - 118. W 1912 wydzielono sekcję żeńską. W 1904 „Germania” była inicjatorką założenia Wolnego Stowarzyszenia Wioślarzy Wschodu (Freie Vereinigung der Rudervereine der Ostmark), w skład którego weszły kluby z Bydgoszczy, Torunia i Grudziądza. W tym samym roku odbyto regaty na jeziorze Swarzędzkim.

Okres dwudziestolecia międzywojennegoEdytuj

Po I wojnie światowej niemieckie kluby wioślarskie istniejące przed wojną na terenach odzyskanych przez państwo polskie (w tym P.R.V. „Germania”) nadal były członkami Niemieckiego Związku Wioślarskiego. Kluby te stowarzyszyły się w odrębny sportowy związek wioślarski o nazwie „Związek Wioślarski dla Poznańskiego i Pomorza” (niem. Ruder-Verband Posen-Pommerellen), zrzeszający kluby wioślarskie z Prowincji Poznańskiej i Prus Zachodnich. Gdy polskie kluby wioślarskie utworzyły pod koniec 1919 Polski Związek Towarzystw Wioślarskich, kluby niemieckie wyraziły wolę przystąpienia do PZTW. Gdy – ze względów formalnych - otrzymały odmowę, przez kilka lat nie uczestniczyły w rywalizacji organizowanej przez PZTW[1]. W międzyczasie majątek P.R.V. „Germania” pozostawał (do połowy 1924) w przymusowym zarządzie państwowym - jako klub niemiecki[2].

W 1928 niemiecki kluby Związku Wioślarskiego dla Poznańskiego i Pomorza podpisały z Niemieckim Związkiem Wioślarskim umowę o współpracy. W jej wyniku kluby niemieckie zrzeszone w Związku Wioślarskim dla Poznańskiego i Pomorza rozpoczęły współzawodnictwo z innymi klubami niemieckimi. Uczestniczyły od tej pory m.in. we wioślarskich mistrzostwach Niemiec[3].

P.R.V. „Germania” - pozostając klubem zawodników narodowości niemieckiej - przyjęta została w poczet członków PZTW w połowie lat 30-tych, przed XVII Sejmikiem wioślarskim w 1936[4]. Od tej pory klub mógł uczestniczyć w zawodach organizowanych przez ten związek. P.R.V. „Germania” regularnie uczestniczyła w takiej rywalizacji i w klasyfikacji punktowej prowadzonej przez PZTW, klub sklasyfikowany został:

 • w 1935 - na 15 miejscu,[5]
 • w 1936 - na 14 miejscu,[6]
 • w 1937 - na 40 miejscu,[7]
 • w 1938 - na 29 miejscu,[8]
 • w 1939 - na 32 miejscu.[9]

Zakończenie działalnościEdytuj

Kres istnienia towarzystwa nastał po II wojnie światowej – w związku z usunięciem Niemców z Polski po 1945.

PrzypisyEdytuj

 1. Początki działalności sportowej. Sport Wodny 1930, Nr 3 str. 42. Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa [dostęp: 2018-12-06]
 2. Monitor Polski z 1924 r., Nr 214, poz. 656
 3. Stosunki P.Z.T.W. z Deutscher Ruderverband. Sport Wodny 1934 Nr 1, s. 10-11. Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa [dostęp: 2018-12-06]
 4. Na XVII Sejmiku wioślarskim do PZTW przyjęto ostatni niemiecki klub wioślarski w Polsce - RC Neptun. Sport Wodny 1936, Nr 6 str. 97-98 [dostęp: 2018-12-06]
 5. Sport Wodny 1935 Nr 18, s. 360 Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa [dostęp: 2018-12-08]
 6. Tabela Punktacyjna za 1936. Sport Wodny 1936, Nr 19 s. 350. Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa [dostęp: 2018-12-06]
 7. Tabela Punktacyjna za 1937. Sport Wodny 1937, Nr 22. Pomorska Biblioteka Cyfrowa) [dostęp: 2018-12-06]
 8. Tabela Punktacyjna w 1938, Sport Wodny, 1938, nr 20, s. 304 Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa [dostęp: 2018-12-08]
 9. Tabela Punktacyjna w 1939, Sport Wodny, 1939 nr 227, s. 215-217. Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa [dostęp: 2018-12-08]

BibliografiaEdytuj

 1. Teresa Ziółkowska: Niemiecki sport w Poznaniu do 1918 roku, w: Kronika Miasta Poznania, 1/2010, ss.30-31, ISSN 0137-3552