Powiat horodeński (Galicja)

Galicia administrative1914.jpg

Powiat horodeński - dawny powiat kraju koronnego Królestwo Galicji i Lodomerii, istniejący w latach 1867-1918.

Siedzibą c.k. starostwa była Horodenka. Powierzchnia powiatu w 1879 roku wynosiła 8,35 mil kw. (480,46 km²), a ludność 71 565 osób. Powiat liczył 55 osad, zorganizowanych w 50 gmin katastralnych.

Na terenie powiatu działały 2 sądy powiatowe - w Horodence i Obertynie.

Starostowie powiatuEdytuj

Komisarze rządowiEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem na rok 1889. Lwów: drukarnia Wł. Łozińskiego, 1889, s. 18.
  2. Odznaczenia jubileuszowe. „Nowa Reforma”, s. 5, Nr 277 z 3 grudnia 1898. 
  3. Kronika. Mianowania. „Kurjer Lwowski”. Nr 156, s. 3, 7 czerwca 1903. 
  4. Przeniesienie dzielnego starosty. „Nowości Illustrowane”. 26, s. 3, 9 lipca 1910.

BibliografiaEdytuj

  • "Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem na rok 1879", Lwów 1879