Powiat kołomyjski (Galicja)

Galicia administrative1914.jpg

Powiat kołomyjski – dawny powiat kraju koronnego Królestwo Galicji i Lodomerii, istniejący w latach 1867-1918.

Siedzibą c.k. starostwa była Kołomyja. Powierzchnia powiatu w 1879 roku wynosiła 12,1135 mil kw. (697,01 km²), a ludność 99 359 osób. Powiat liczył 84 osady, zorganizowanych w 75 gmin katastralnych.

Na terenie powiatu działały 3 sądy powiatowe - w Kołomyi, Peczeniżynie i Gwoźdźcu.

Starostowie powiatuEdytuj

Komisarze rządowiEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Część urzędowa. „Gazeta Lwowska”, s. 1, Nr 67 z 24 marca 1891. 
  2. Szematyzm na rok 1895. Lwów: 1895.
  3. Kronika. „Gazeta Sanocka”, s. 3, Nr 52 z 29 marca 1896. 
  4. Kronika. Kołomyja. „Słowo Polskie”, s. 2, Nr 224 z 20 września 1899. 
  5. Część nieurzędowa. „Gazeta Lwowska”, s. 1, Nr 185 z 15 sierpnia 1917. 

BibliografiaEdytuj

  • Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem na rok 1879, Lwów 1879