Próba Bernoulliego

termin matematyczny

Próba Bernoulliego – eksperyment losowy z dwoma możliwymi wynikami, określanymi zazwyczaj jako sukces oraz porażka. Za przykłady prób Bernoulliego matematycy uważają:

Definicja formalnaEdytuj

Matematycznie próbę taką modeluje się przy pomocy zmiennej losowej o rozkładzie zero-jedynkowym. Zmienna taka przyjmuje tylko dwie wartości:

  •   interpretowane jako sukces, z prawdopodobieństwem  
  •   interpretowane jako porażka, z prawdopodobieństwem  

Ciąg niezależnych prób Bernoulliego nazywa się procesem Bernoulliego.

Zobacz teżEdytuj