Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Pracownia na rzecz Wszystkich Istotpolskie stowarzyszenie o charakterze pozarządowej organizacji proekologicznej.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Państwo

 Polska

Siedziba

Bystra

Rodzaj stowarzyszenia

OPP

Prezes Zarządu

Radosław Grzegorz Ślusarczyk

Nr KRS

0000120960

Data rejestracji

2002

brak współrzędnych

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot zostało zarejestrowane w 1990 roku. W swojej działalności odwołuje się do założeń filozofii głębokiej ekologii. Statutowym celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz ochrony dzikiej przyrody, najcenniejszych obszarów przyrodniczych oraz naturalnych procesów biologicznych zachodzących na tych obszarach. Działania ukierunkowane są na zachowanie złożonego ekosystemu, z wszystkimi występującymi w nim gatunkami, procesami i cyklami przyrodniczymi. Pracownia na rzecz Wszystkich Istot deklaruje pełną niezależność od instytucji państwowych, politycznych i religijnych. Współpracuje z innymi organizacjami o podobnym profilu działalności, m.in. z Lesoochranárske Zoskupenie Vlk, Earth First! czy Greenpeace. Wielokrotnie zdobywała prestiżowe nagrody za swoją działalność, m.in. nagroda im. Wiktora Godlewskiego za działania i akcje edukacyjne związane z ochroną przyrody w 2008 r. Posiada status organizacji pożytku publicznego.

Historia edytuj

Początki Pracowni sięgają połowy lat 80. XX wieku, kolebką organizacji był Zakład Urbanistyki Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. Była to wówczas nieformalna grupa pod nazwą Pracownia Architektury Żywej. Obecną nazwę przyjęto na przełomie 1988/1989. Początkowo działalność koncentrowała się na południu Polski, stowarzyszenie podejmowało działania na rzecz ochrony Doliny Wapienicy w Bielsku-Białej, protestowało przeciwko budowie położonej tuż przy polskiej granicy koksowni w czeskiej Stonawie, przeciw budowie elektrowni atomowej w Żarnowcu czy też wycinaniu drzew w centrum Bielska-Białej.

Działania edytuj

Do swoich sukcesów Pracownia zalicza między innymi:

 • utworzenie strefy wolnej od polowań w otulinie Białowieskiego Parku Narodowego
 • wybudowanie kilkudziesięciu przejść dla zwierząt przy drogach szybkiego ruchu
 • zainicjowanie utworzenia na Słowacji transgranicznej strefy bez polowań na wilki i niedźwiedzie
 • uchwalenie moratorium na wycinkę starych drzew w Puszczy Białowieskiej oraz dwukrotne powiększenie obszaru Białowieskiego PN
 • doprowadzenie do powstania zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Dolina Wapienicy", objętego ochroną prawną
 • objęcie ochroną gatunkową w Polsce wilka i rysia
 • niedopuszczenie do przeprowadzenia rajdu samochodowego "Trophy of Poland 2001" w granicach miejsc chronionych Bieszczadów
 • uzyskanie pozytywnego wyroku NSA w 2005 roku nakazującego rozebranie nielegalnych wyciągów na górze Pilsko
 • współorganizowanie pierwszego protestu społecznego przeciwko niewłaściwej lokalizacji drogi w Polsce – budowie autostrady przez Park Krajobrazowy Góra Św. Anny
 • od 1998 roku Pracownia podejmowała działania w obronie Doliny Rospudy, zakończone sukcesem – obwodnica ominęła cenną dolinę

Wiele działań Stowarzyszenie prowadzi od lat do chwili obecnej:

Stan obecny edytuj

Obecnie stowarzyszenie posiada w Polsce 1 oddział formalny. Pracownia na rzecz Wszystkich Istot liczy ok. 70 członków, zatrudnia 4 osoby[1]. Wydaje miesięcznikDzikie Życie” w nakładzie 2 tys. egzemplarzy i inne: książki, filmy, pocztówki, plakaty.

Władze edytuj

Zarząd Stowarzyszenia od 2021 r.:

Linki zewnętrzne edytuj

Przypisy edytuj

 1. Pracownia na rzecz Wszystkich Istot: Sprawozdanie merytoryczne za 2015 rok. [dostęp 2017-01-22].