Prawo indukcji elektromagnetycznej Faradaya

opis pola elektrycznego wytwarzanego zmiennym polem magnetycznym

Prawo indukcji elektromagnetycznej Faradaya – prawo oparte na doświadczeniach Faradaya z 1831 roku. Z doświadczeń tych Faraday wywnioskował, że w zamkniętym obwodzie znajdującym się w zmiennym polu magnetycznym pojawia się siła elektromotoryczna indukcji równa szybkości zmian strumienia indukcji pola magnetycznego przechodzącego przez powierzchnię rozpiętą na tym obwodzie. Prawo to można wyrazić wzorem[1]:

gdzie:

– strumień indukcji magnetycznej,
– szybkość zmiany strumienia indukcji magnetycznej.

Jeżeli w miejscu pętli umieści się zamknięty przewodnik o oporze wówczas w obwodzie tego przewodnika popłynie prąd o natężeniu

Przy czym strumień indukcji magnetycznej w tym wzorze jest całkowitym strumieniem magnetycznym, zarówno wywołanym przez źródła zewnętrzne, jak i wywołany prądem płynącym w przewodniku. Minus we wzorze jest konsekwencją zasady zachowania energii i oznacza, że siła elektromotoryczna jest skierowana w ten sposób, aby przeciwdziałać przyczynie jej powstania, czyli zmianom strumienia pola magnetycznego (reguła Lenza).

W przypadku zwojnicy o zwojach, wzór na siłę elektromotoryczną indukcji można zapisać w postaci:

Wzór wynikający z prawa Faradaya można przedstawić w postaci całkowej:

gdzie:

– siła elektromotoryczna powstająca w pętli,
– natężenie indukowanego pola elektrycznego,
– długość pętli,
– nieskończenie krótki odcinek skierowany pętli,
– powierzchnia zamknięta pętlą o długości
– indukcja magnetyczna.

W postaci różniczkowej prawo wyraża wzór:

będący jednym z równań Maxwella.

Przypisy

edytuj

Linki zewnętrzne

edytuj