Przecław Stefan Szembek

kasztelan wojnicki

Przecław Stefan Szembek ze Słupowa herbu własnego (ur. ok. 1652 – zm. 4 marca 1702 w Piotrkowie Trybunalskim) – kasztelan wojnicki w latach 1695–1702, starosta biecki w latach 1681–1695.

herb Szembek

Syn Franciszka Szembeka i Zofii Pieniążek (zm.1671).

Poseł na sejm 1688/1689 roku roku i sejm 1692/1693 roku z województwa krakowskiego[1].

Po zerwanym sejmie konwokacyjnym 1696 roku przystąpił 28 września 1696 roku do konfederacji generalnej[2]. W 1697 roku był elektorem Augusta II Mocnego z województwa krakowskiego, podpisał jego pacta conventa[3].

Pochowany w rodzinnej krypcie klasztoru reformatów w Krakowie.

PrzypisyEdytuj

  1. Robert Kołodziej, "Ostatni wolności naszej klejnot". Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana III Sobieskiego, Poznań 2014, s. 552, 567.
  2. Konfederacya Generalna Ordinvm Regni & Magni Dvcatus Lithvaniæ Po niedoszłey Konwokacyey głowney Warszawskiey umowiona Roku Pańskiego 1696. dnia 29 Miesiąca Sierpnia, [1696], [b.n.s.]
  3. Actum in Curia Regia Varsaviensi, 1697 feriâ secundâ post festum Sanctae Margarethae Virginis [...] proximâ anno [...] 1697, s. 18.

BibliografiaEdytuj

  • Suffragia województw i ziem koronnych i W.X. Litewskiego zgodnie na [...] Augusta II obranego króla polskiego [...] dnia 27 VI i przy poparciu wolnej elekcjej jego [...], s. 4-5.
  • Urzędnicy województwa krakowskiego XVI–XVIII wieku. Spisy". Oprac. Stanisław Cynarski i Alicja Falniowska-Gradowska. Kórnik 1990, s. 262.
  • Polski Słownik Biograficzny tom 48 str. 110 wyd. Kraków 2012