Franciszek Szembek (zm. 1693)

Franciszek Szembek herbu Szembek (ur. ok. 1625 w Słupowie, zm. 1693) – poseł na sejm, burgrabia krakowski (od 1655), pisarz ziemski krakowski od 1663, kasztelan krakowski (1685), starosta biecki w latach 1667-1681[1], kasztelan sanocki (od 1685) i kasztelan kamieniecki od 1688. Ojciec dwóch prymasów Polski: Stanisława Szembeka (1650-1721) i Krzysztofa Antoniego Szembeka (1667-1748).

Franciszek Szembek
Ilustracja
Franciszek Szembek kasztelan kamieniecki
Herb
Szembek
Rodzina

Szembekowie herbu własnego

Data i miejsce urodzenia

ok. 1625
Słupowo

Data śmierci

1693

Ojciec

Stanisław Szembek

Matka

Anna Amend

Żona

Zofia Pieniążek
Barbara Anna Rupniewska

Dzieci

Stanisław Szembek
Przecław Stefan Szembek
Michał Szembek
Krzysztof Antoni Szembek
Teresa Szembekówna
Jan Sebastian Szembek
Franciszek Szembek
Krzysztof Jan Szembek
Aleksander Kazimierz Szembek
Ludwik Szembek

ŻyciorysEdytuj

Urodził się w wielkopolskiej wsi Słupowo (obecnie Siemianice) w rodzinie Stanisława Szembeka i Anny Amendzianki

Studiował na Uniwersytecie w Ingolstadt w 1644 roku[2].

Poseł sejmiku proszowickiego na sejm 1667 roku[3]. W 1667 był sędzią kapturowym powiatu bieckiego województwa krakowskiego[4]. Był elektorem Michała Korybuta Wiśniowieckiego w 1669 z województwa krakowskiego[5]. Jako poseł na sejm konwokacyjny 1674 roku z województwa krakowskiego był członkiem konfederacji generalnej zawiązanej 15 stycznia 1674 roku na tym sejmie[6].

Był również fundatorem kościoła w Zielenicach, oraz właścicielem domu w Proszowicach.

Ożeniony z Zofią Pieniążek (zm. 1671) miał z nią ośmioro dzieci, potomstwem z tego związku byli między innymi Stanisław Szembek, Przecław Stefan Szembek kasztelan wojnicki, Michał Szembek i Antoni Szembek oraz Teresa Szembekówna imię zakonne Franciszka wizytka. Po śmierci pierwszej żony ożeniony powtórnie z Anną Rupniewską (zm. 1706), która dzięki poparciu rodziny Szembeków skutecznie walczyła o spadek po swoim bracie z jego żoną Agnieszką Machówną, ostatecznie skazaną i ściętą z wyroku sądowego. Z drugiego małżeństwa Franciszek miał pięciu synów, byli to Jan Sebastian Szembek, Ludwik Szembek ksiądz kanonik krakowski i warmiński, opat jędrzejowski, sekretarz wielki koronny, Franciszek Szembek chorąży nadworny koronny, Krzysztof Jan Szembek i Aleksander Kazimierz Szembek stolnik koronny 1712, wojewoda sieradzki 1729, starosta biecki, kowelski i radomski.

Franciszek Szembek był ojcem czterech biskupów, z których dwóch doszło do godności prymasowskiej. Fundator kościoła w Zielenicach tutaj też znajduje się płyta nagrobna Franciszka Szembeka ufundowana przez synów.

BibliografiaEdytuj

PublikacjeEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Urzędnicy województwa krakowskiego XVI-XVIII wieku. Spisy. Oprac. Stanisław Cynarski i Alicja Falniowska-Gradowska. Kórnik, 1990, s. 261.
  2. Paweł Czaplewski, Polacy na studyach w Ingolsztacie, Poznań 1914, s. 101.
  3. Stefania Ochmann-Staniszewska, Zdzisław Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo – doktryna – praktyka, tom II, Wrocław 2000, s. 372.
  4. Stanisław Kutrzeba, Zbiór aktów do historyi ustroju sądów prawa polskiego i kancelaryj sądowych województwa krakowskiego z wieku XVI–XVIII, w: Archiwum Komisji Prawniczej. T. 8, Cz. 2, Kraków 1909, s. 148.
  5. Porządek na seymie Walnym Electiey. Między Warszawą a Wolą przez opisane artykuły do samego tylko aktu Elekcyey należące uchwalony y postanowiony, roku [...] 1669 [słow.] dnia wtorego [...] maia, s. A3.
  6. Volumina Legum, t. V, Petersburg 1860, s. 129.