Przegląd technik zdobniczych

Techniki zdobnicze sprowadzają się w zasadzie do dwu rodzajów:

  • w tworzywie przedmiotu zdobionego: nadawanie faktury, wykonanie reliefu bądź ażurowanie
  • na tworzywie przedmiotu zdobionego: nakładanie tworzyw uszlachetniających.

Stosowane są też techniki mieszane.

Zróżnicowanie nazw wskazuje na zastosowanie specjalistyczne, wskazujące przedmiot zdobiony, metodę zdobienia, tworzywo zdobiące.

Szczegółowy opis technik znajduje się na wskazanych odnośnikami stronach.