Przysięga

Przysięga – uroczysta wypowiedź o ustalonym uprzednio tekście (np. rota przysięgi). Złożenie przysięgi stanowi gwarancję przestrzegania umowy, dotrzymania zobowiązania, wywiązania się z powinności. Przysięga to również uroczystość złożenia przysięgi wojskowej.

Przysięga Bronisława Komorowskiego przed Zgromadzeniem Narodowym, 6 sierpnia 2010
Wiceprezydent Lyndon B. Johnson składający przysięgę na pokładzie Air Force One po śmierci prezydenta Johna F. Kennedy'ego
Ten artykuł dotyczy uroczystej wypowiedzi. Zobacz też: inne znaczenie tego słowa.

Niekiedy niedotrzymanie przysięgi może pociągać za sobą konsekwencje honorowe np. utratę godności lub zaufania, bądź religijne, jeżeli przysięga obwarowana jest np. ekskomuniką.

Składanie przysięgi w PolsceEdytuj

Złożenie przysięgi wojskowej wymagane jest od przyszłych żołnierzy, zaś policyjnej od przyszłych policjantów. W niektórych zawodach obowiązuje złożenie przysięgi w formie przyrzeczenia:

Natomiast w harcerstwie obowiązuje Przyrzeczenie Harcerskie składane przy otrzymywaniu krzyża harcerskiego.

Ponadto, obejmując urząd lub funkcję, przysięgę składają m. in. Prezydent RP, Prezes Rady Ministrów i pozostali członkowie Rady Ministrów. Natomiast objęcie niektórych stanowisk wymaga złożenia ślubowania.

Przysięga policyjnaEdytuj

Przysięga policyjna zawarta jest w Ustawie o Policji:

Art. 27. Rota ślubowania

1. Przed podjęciem służby policjant składa ślubowanie według następującej roty: "Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

Art. 58. Obowiązki policjanta

1. Policjant jest obowiązany dochować obowiązków wynikających z roty złożonego ślubowania.

2. Policjant obowiązany jest odmówić wykonania rozkazu lub polecenia przełożonego, a także polecenia prokuratora, organu administracji państwowej lub samorządu terytorialnego, jeśli wykonanie rozkazu lub polecenia łączyłoby się z popełnieniem przestępstwa.

3. O odmowie wykonania rozkazu lub polecenia, o których mowa w ust. 2, policjant powinien zameldować Komendantowi Głównemu Policji z pominięciem drogi służbowej.

W USAEdytuj

Konstytucja USA (art. 2.1.8 i art. 6.3) osobie obejmującej urząd daje do wyboru złożenie przysięgi lub oświadczenia (ang. Oath or Affirmation).

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • Lidia Drabik (et al.): Słownik języka polskiego PWN. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996. ISBN 978-83-01-14627-6.