Równanie Butlera-Volmera

Równanie Butlera-Volmera – jedna z najbardziej podstawowych zależności w elektrochemii. Równanie to opisuje kinetykę reakcji elektrodowych, a specyficznie zależność prądu elektrycznego od potencjału elektrody (albo nadnapięcia). Równanie to bierze pod uwagę zarówno katodową, jak i anodową reakcję przebiegające (jednocześnie) na elektrodzie:

gdzie:

natężenie prądu, [A]
– gęstość prądu wymiany [A/m²],
potencjał elektrody [V],
– równowagowy potencjał elektrody [V],
– powierzchnia aktywna elektrody [m²],
temperatura bezwzględna [K],
– liczba elektronów biorących udział w reakcji elektrodowej,
stała Faradaya,
stała gazowa,
– tzw. współczynnik symetrii reakcji elektrodowej (stała empiryczna), bezwymiarowy.

Nazwa równania pochodzi od nazwisk chemików Johna Alfreda Valentine Butlera i Maxa Volmera.

Równanie Butlera-Volmera jest stosowne kiedy reakcja elektrodowa jest kontrolowana przez wymianę ładunku na elektrodzie (nie przez transport masy). Niemniej zastosowalność tego równania w elektrochemii jest bardzo szeroka i jest to równanie typowo uważane za „centralne w fenomenologii kinetyki elektrodowej”[1]

Zobacz też Edytuj

Przypisy Edytuj

  1. J. O’M. Bockris, A.K.N. Reddy, M. Gamboa-Aldeco, Modern Electrochemistry 2A. Fundamentals of Electrodics, Second Edition, Kluwer Academic/Plenum Publishers, p. 1083, 2000.