Równina Słupska

Równina Słupska (313.43) – mezoregion fizycznogeograficzny w północnej Polsce, jest przedłużeniem Równiny Białogardzkiej oddzielonym przez wał Wzgórz Koszalińskich. Powierzchnia jest jednak mało urozmaicona, miejscami zupełnie płaska. Zbudowana jest z gliny morenowej, piasków glacifluwialnych oraz iłów i mułków glacilimnicznych. W północnej części równiny ciągnie się pasmo moren czołowych pochodzących z ostatniej fazy (Gradzieńskiej) zlodowacenia północnopolskiego. Jest to obszar typowo rolniczy obejmujący również kompleks leśny Puszczy Słupskiej.

Równina Słupska
Mapa regionu
Megaregion Pozaalpejska Europa Środkowa
Prowincja Nizina Środkowoeuropejska
Podprowincja Pobrzeża Południowobałtyckie
Makroregion Pobrzeże Koszalińskie
Mezoregion Równina Słupska
Zajmowane
jednostki
administracyjne
Polska
woj. zachodniopomorskie
woj. pomorskie

W gminie Sławno znajduje się rezerwat przyrody „Janiewickie Bagno” o pow. 162 ha ze stanowiskiem maliny moroszki, powyżej Słupska utworzono Park Krajobrazowy Dolina Słupi o pow. 307,4 ha, w gminie Trzebielino powstał rezerwat „Torfowisko Zieliń Miastecki” o pow. 46,5 ha, w gminie Kępice „Torfowisko Potoczek” (15,2 ha). Na terenie Puszczy Słupskiej istnieją rezerwaty tj. „Grodzisko Borzytuchom” (47 ha) z pomnikami przyrody, „Jeziora Małe” i „Duże Sitno” (40,6 ha), rezerwat krajobrazowy „Gołębia Góra” (7 ha) nad Słupią, „Gniazda Orła Białego” (10,4 ha), w gminie Sianów „Jodły Karnieszewickie” (37,1 ha). Koło Ustki znajduje się rezerwat „Buczyna nad Słupią” (18,1 ha), i „Jezioro Modła” (194,8 ha). Natomiast koło Sławna rezerwat przyrody „Sławieńskie Dęby” o pow. 34,3 ha.