Zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej

(Przekierowano z RTG klatki piersiowej)
Na górze: prawidłowy radiogram klatki piersiowej; na dole: zapalenie płuc w przebiegu gorączki Q.

Zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej – badanie radiologiczne polegające na przepuszczeniu przez klatkę piersiową kontrolowanych dawek promieni rentgenowskich, rzutowanych na prostopadłą płaszczyznę z detektorem tych promieni.

PodstawyEdytuj

Standardowe zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej wykonywane jest w projekcji tylno-przedniej. Niekiedy wykonuje się zdjęcie boczne, rzadziej skośne. Czasem zdjęcie rentgenowskie wykonuje się po bezpośrednim podaniu doustnie środka cieniującego, celem lepszej oceny przełyku oraz śródpiersia.

Zalety badaniaEdytuj

RTG klatki piersiowej jest często niezastąpionym badaniem diagnostycznym układu oddechowego:

  • pozwala ocenić upowietrzenie płuc
  • różnicuje odmę, niedodmę, płyn w opłucnej
  • pozwala wykryć zmiany w miąższu płuc
  • pozwala wykryć nieprawidłowości okolicznych węzłów chłonnych.

Badanie to umożliwia także pobieżną ocenę układu sercowo-naczyniowego, pozwala wyciągnąć wnioski na temat wydolności mięśnia sercowego oraz w sposób pośredni wnioskować na temat nasilenia zmian miażdżycowych w organizmie, a także o zmianach związanych z nadciśnieniem tętniczym. Jest pomocne w diagnozowaniu następujących chorób:

WskazaniaEdytuj

  • schorzenia w obrębie klatki piersiowej
  • obrażenia klatki piersiowej
  • zaburzenia rozwojowe narządów klatki piersiowej
  • ocena badania wykonywanego przed i po operacji klatki piersiowej
  • badania okresowe