Rab sza reszi

Rab sza reszi (akad. rab ša rēši, sum. LÚ.GAL.SAG)[1] – jedna z najważniejszych godności urzędniczych w starożytnej Asyrii i Babilonii, tłumaczona zazwyczaj jako „naczelny eunuch”[2][3]. W zniekształconej formie rabsaris (rab-saris) tytuł ten pojawia się również w Biblii[4][5][6].

Rab sza reszi w Asyrii i BabiloniiEdytuj

Na asyryjskim dworze królewskim istniała grupa wpływowych dostojników, którzy znani byli jako ša rēši (LÚ.SAG)[7]. Tytuł ten tłumaczony jest zazwyczaj jako „eunuch”, chociaż niektórzy asyrolodzy postulują, iż nie wszyscy dygnitarze noszący tytuł ša rēši musieli być eunuchami[7]. Cechą wyróżniającą tę grupę dworzan był ich zgolony zarost: na niemal wszystkich zachowanych pieczęciach cylindrycznych należących do ša rēši widnieje przedstawienie gładko ogolonej postaci modlącej się przed bogiem lub boginią[7]. O różnicy w wyglądzie wspominają też teksty: gdy jest w nich mowa o dostojnikach nie będących ša rēši, nazywani są oni „brodatymi dworzanami” (ša ziqni)[7]. Będąc osobami z najbliższego otoczenia króla ša rēši odpowiedzialni byli za jego bezpieczeństwo oraz przekazywali jego polecenia lub rozkazy[8]. Często też mianowani byli zarządcami miast lub gubernatorami prowincji[3].

Nadzór nad ša rēši sprawoował rab ša rēši („naczelny eunuch”), który po królu był jedną z najważniejszych osób w państwie[3]. Ze wzmianek w tekstach wynika, iż nie tylko zarządzał on dworem królewskim, ale sprawował też funkcję wojskową, nadzorując dowódców wojsk[1]. W źródłach asyryjskich tytuł ten pojawia się po raz pierwszy w rocznikach Szamszi-Adada V (823-811 p.n.e.), który wspomina w nich, iż jego drugą wyprawę wojenną do Nairi poprowadzić miał rab ša rēši o imieniu Mutarris-Aszur[9]. Z kolei w nowoasyryjskiej liście eponimów wymieniany jest rab ša rēši o imieniu Mutakkil-Marduk, który w 798 r. p.n.e., za rządów króla Adad-nirari III (810-783 p.n.e.) pełnić miał urząd limmu (eponima)[10]. Jeszcze inny rab ša rēši o imieniu Nabu-szarru-usur otrzymać miał z rąk króla Aszurbanipala (668-627? p.n.e.) nadanie ziemi w nagrodę za wierną służbę[11]. Jeden z rab ša rēši, Sin-szumu-liszir, rządził nawet Asyrią przez kilka miesięcy, najprawdopodobniej w 627 r. p.n.e., po śmierci Aszur-etel-ilani, syna Aszurbanipala[3].

Zachowane teksty potwierdzają, iż tytuł rab ša rēši używany był również po upadku Asyrii, kiedy to noszony był przez babilońskich dostojników służących władcom imperium nowobabilońskiego (626–539 p.n.e.)[1]. Znany jest dokument datowany na 10 rok panowania Nabuchodonozora II (595/594 r. p.n.e.), będący potwierdzeniem dostarczenia do E-sagili złota wysłanego przez niejakiego Nabu-szarussu-ukina, noszącego tytuł rab ša rēši[6][12]. Z Nabu-szarussu-ukinem identyfikowany jest biblijny Nebu-sarsekim, jeden z dowódców Nabuchodonozora II, wspomniany w Księdze Jeremiasza (Jr 39:3)[6][12].

Rab sza reszi w BibliiEdytuj

W trzech miejscach w Biblii wzmiankowane są osoby noszące tytuł rab ša rēši (biblijny rabsaris). W pierwszym przypadku (2 Księga Królewska 18:17) chodzi o nieznanego z imienia rab ša rēšii asyryjskiego króla Sennacheryba (704–681 p.n.e.), który wraz z dwoma innymi dostojnikami (rab šāqê i turtannu) wysłany zostaje do Ezechiasza, króla Judy, by nakłonić go do poddania Jerozolimy[4]. W drugim przypadku (Księga Jeremiasza 39:3) tytuł ten nosi Nebu-sarsekim, jeden z dowódców wojskowych babilońskiego króla Nabuchodonozora II (604–562 p.n.e.), uczestniczący w zdobyciu Jerozolimy (587 r. p.n.e.)[5]. Parę wierszy dalej (Księga Jeremiasza 39:13), przy opisie babilońskich dostojników przebywających w Jerozolimie, tytuł ten wspomniany jest ponownie, ale nosi go już osoba o innym imieniu - Nebuszazban[5]. Pomimo różnicy w zapisie imion wielu badaczy przypuszcza, iż w przekazie Jeremiasza chodzi tak naprawdę o jedną i tę samą osobę - postulują oni, iż jest mało prawdopodobne, aby w miesiąc po zdobyciu Jerozolimy tytuł ten mógł nosić ktoś nowy[5].

W Kodeksie Leningradzkim (hebrajskie רַב־סָרִיס )[13][14], Septuagincie (greckie Ραφις )[15] i Wulgacie (łacińskie Rabsaris i Rabsares)[16][17] tytuł rab ša rēši (rabsaris) występuje jako imię własne, ale w komentarzach i leksykonach biblijnych znaleźć można często informację, że chodzi tu o asyryjski i babiloński tytuł oznaczający „naczelnego eunucha” [13][18][19]. W polskich przekładach Biblii tytuł ten czasem występuje jako imię własne, a czasem jako – tłumaczona lub nie – nazwa urzędu:

polskie przekłady Biblii miejsce w Biblii
2 Księga Królewska
(2 Krl 18:17)[20][21]
Księga Jeremiasza
(Jr 39:3)[22][23]
Księga Jeremiasza
(Jr 39:13)[22][24]
Biblia Tysiąclecia „przełożony dworzan” „rab saris” „rab saris”
Biblia gdańska „Rabsarys” „Rabsarys” „Rabsarys”
Biblia poznańska „przełożony eunuchów” „Rab-Saris” „przełożony nad dworzanami”
Biblia warszawska „Rab-Saris” „przełożony nad eunuchami” „przełożony nad eunuchami”
Biblia warszawsko-praska „przełożony eunuchów” „główny kwatermistrz” „główny kwatermistrz”
Nowa Biblia gdańska „Rabsaris” „naczelnik eunuchów” „przełożony eunuchów”
Przekład Nowego Świata „rabsaris” „rabsaris” „rabsaris”

PrzypisyEdytuj

 1. a b c hasło rēšu, The Assyrian..., s. 289-290.
 2. Joannes F., Historia Mezopotamii..., s. 65.
 3. a b c d Nissinen M., Relative masculinities ... , s. 233.
 4. a b Mitchell T.C., Israel and Judah ... , s. 361.
 5. a b c d Mitchell T.C., Judah until the fall of Jerusalem ... , s. 407.
 6. a b c Holtz Sh.E.: The Babylonian Officials Who Oversaw the Siege of Jerusalem. thetorah.com. [dostęp 2019-10-25]. (ang.).
 7. a b c d Nissinen M., Relative masculinities ... , s. 231.
 8. Joannes F., Historia Mezopotamii ... , s. 188.
 9. Baker H.D., Šamšī-Adad V, w: Reallexikon der Assyriologie, tom XI (Prinz, Prinzessin - Samug), Walter de Gruyter, Berlin - New York 2006-2008, s. 637.
 10. The Neo Assyrian Eponyms. cdli.ox.ac.uk. [dostęp 2019-10-25]. (ang.).
 11. Fales F.M., Prosopography of the Neo-Assyrian Empire, 2: The Many Faces of Nabû-šarru-usur, State Archives of Assyria Bulletin (SAAB) II/2 (1998), s. 116.
 12. a b Tablet mentioning Nabû-šarussu-ūkin (Nebusarsekim), the Chief Eunuch of Nebuchadnezzar II. jerusalem.nottingham.ac.uk. [dostęp 2019-10-25]. (ang.).
 13. a b hasło Rab-saris na stronie www.biblehub.com
 14. רב־סריס (Kodeks Leningradzki) - wyniki wyszukiwania na stronie www.blueletterbible.org
 15. Ραφις (Septuaginta) - wyniki wyszukiwania na stronie www.blueletterbible.org
 16. Rabsaris (Wulgata) - wyniki wyszukiwania na stronie www.blueletterbible.org
 17. Rabsares (Wulgata) - wyniki wyszukiwania na stronie www.blueletterbible.org
 18. hasło Rabsaris na stronie www.bible-history.com
 19. hasło Rab-saris na stronie www.blueletterbible.org
 20. Biblia Tysiąclecia (2 Krl 18:17). www.biblia.deon.pl. [dostęp 2019-10-27].
 21. Biblia Internetowa - porównanie 2 Krl 18:17 w polskich przekładach Biblii. www.biblia.apologetyka.com. [dostęp 2019-10-27].
 22. a b Biblia Tysiąclecia (Jr 39:3,13). www.biblia.deon.pl. [dostęp 2019-10-27].
 23. Biblia Internetowa - porównanie Jr 39:3 w polskich przekładach Biblii. www.biblia.apologetyka.com. [dostęp 2019-10-27].
 24. Biblia Internetowa - porównanie Jr 39:13 w polskich przekładach Biblii. www.biblia.apologetyka.com. [dostęp 2019-10-27].

BibliografiaEdytuj

 • hasło rēšu, w: The Assyrian Dictionary, tom 14 (R), The Oriental Institute, Chicago 1999, s. 289-290.
 • Joannes F., Historia Mezopotamii w I. tysiącleciu przed Chrystusem, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2007.
 • Mitchell T.C., Israel and Judah from the coming of Assyrian domination until the fall of Samaria, and the struggle for independence in Judah (c. 750—700 B.C.), w: The Cambridge Ancient History, tom 3, część 2 (The Assyrian and Babylonian Empires and other States of the Near East, from the Eighth to the Sixth Centuries B.C.), Cambridge University Press, 1970, s. 322-370.
 • Mitchell T.C., Judah until the fall of Jerusalem (c. 700—586 B.C.), w: The Cambridge Ancient History, tom 3, część 2 (The Assyrian and Babylonian Empires and other States of the Near East, from the Eighth to the Sixth Centuries B.C.), Cambridge University Press, 1970, s. 371-409.
 • Nissinen M., Relative masculinities in the Hebrew Bible/Old Testament, w: Zsolnay I. (red.), Being a Man: Negotiating Ancient Constructs of Masculinity, Routledge, 2016, s. 221-247.