Rebusłamigłówka pokrewna szaradzie składająca się z odpowiednio ułożonych rysunków, napisów i znaków. Rozwiązanie rebusu polega na odczytaniu zaszyfrowanego hasła. Podane w rebusie treści są zwykle niejednoznaczne, mające jedynie naprowadzić rozwiązującego na właściwe znaczenie. Duże i skomplikowane rebusy wymagają od rozwiązującego szerokiego zakresu wiedzy często z wielu niezwiązanych dziedzin. Zwykle dla ułatwienia podane są pierwsze litery wyrazów składających się na rozwiązanie.

Rebus homonimowy 4 wyrazowy, o początkowych literach S. M. W. O.
Rebus z rosyjskiego magazynu „Rebus”

Ze znanych postaci historycznych rebusy układali Leonardo da Vinci, Botticelli, Rabelais, Voltaire, Twain, a wśród polskich autorów na przykład Siemiradzki.

Bibliografia edytuj