Redoksymetria

Redoksymetria (lub redoksometria) - dział chemii analitycznej, zbiór technik miareczkowych w których wykorzystuje się reakcje redoks.

Redoksymetria dzieli się na:

Oksydymetria i reduktometria dzielą się na kilka metod w zależności od związku będącego titrantem

Do typowych metod oksydometrycznych należą:

Do typowych metod reduktometrycznych należą: