Tiosiarczany

związek chemiczny

Tiosiarczany – grupa związków chemicznych, soli lub estrów nietrwałego kwasu tiosiarkowego (jednego z tlenowych kwasów siarki). Sole zawierają anion S
2
O2−
3
i przykładem częściej spotykanego związku z tej grupy jest tiosiarczan sodu.

Jon tiosiarczanowy
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny

S
2
O2−
3

Masa molowa

112,13 g/mol

Identyfikacja
Numer CAS

14383-50-7

PubChem

1084

ReakcjeEdytuj

Roztwory tiosiarczanów w środowisku kwasowym ulegają dysproporcjonowaniu do siarczynów (lub dwutlenku siarki) i koloidalnej siarki:

S
2
O2−
3
+ 2H+
→ SO
2
+ S + H
2
O

Chlorowce, w zależności od siły utleniającej, utleniają je do tetrationianów lub siarczanów[1]:

2S
2
O2−
3
+ I
2
→ S
4
O2−
6
+ 2I
S
2
O2−
3
+ 4Br
2
+ 5H
2
O → 2SO2−
4
+ 8Br
+ 10H+
S
2
O2−
3
+ 4Cl
2
+ 5H
2
O → 2SO2−
4
+ 8Cl
+ 10H+

Równowagi redoksEdytuj

S
4
O2−
6
+ 2e
2S
2
O2−
3
     E° = +0,169 V[1]
S
2
O2−
3
+ 6H+
+ 4e
2S + 3H
2
O
     E° = +0,465 V[1]

PrzypisyEdytuj

  1. a b c Norman N. Greenwood, Alan Earnshaw, Chemistry of the Elements, wyd. 2, Oxford–Boston: Butterworth-Heinemann, 1997, ISBN 0-7506-3365-4 (ang.).[potrzebny numer strony]