Bromian potasu

związek chemiczny

Bromian potasu (nazwa Stocka: bromian(V) potasu), E924, KBrO
3
nieorganiczny związek chemiczny z grupy bromianów, sól kwasu bromowego i potasu. Stosowany w żywności jako ulepszacz.

Bromian potasu
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny KBrO
3
Masa molowa 167,00 g/mol
Wygląd biały lub prawie biały, granulowany proszek lub kryształy[1]
Identyfikacja
Numer CAS 7758-01-2
PubChem 24444
Podobne związki
Inne aniony KClO
3
, KIO
3
, KBrO, KBrO
2
, KBrO
4
Inne kationy LiBrO
3
, NaBrO
3
, RbBrO
3
, CsBrO
3
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

OtrzymywanieEdytuj

Na niewielką skalę bromian potasu jest wytwarzany przez wprowadzenie bromu do roztworu wodorotlenku potasu[5]:

6KOH + 3Br
2
→ KBrO
3
+ 5KBr + 3H
2
O

Do produkcji na skalę przemysłową wykorzystuje się odpowiednie procesy elektrolityczne, np. utlenianie elektrolityczne wodnego roztworu bromku potasu z dodatkiem chromianu potasowego[5]:

KBr + 3H
2
O → KBrO
3
+ 3H
2

Elektrolizę prowadzi się w temperaturze 35–45 °C na elektrodach z blachy platynowej z gęstością prądu w zakresie 10–20 A/dm². Podczas elektrolizy wytrąca się trudno rozpuszczalny bromian potasowy.

Można także uzyskiwać go jako produkt uboczny przy produkcji bromku potasu wytwarzanego poprzez absorpcję bromu z wody morskiej w węglanie potasu[potrzebny przypis].

PrzypisyEdytuj

  1. a b Farmakopea Polska X, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Warszawa: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 2014, s. 4276, ISBN 978-83-63724-47-4.
  2. a b c d e Bromian potasu (nr 309087) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Polski. [dostęp 2012-03-14]. (przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)
  3. a b c d Bromian potasu (ICSC: 1115) (ang.)międzynarodowa karta bezpieczeństwa chemicznego (ICSC), Międzynarodowy Program Bezpieczeństwa Chemicznego (IPCS).
  4. a b Bromian potasu (ang.) w wykazie klasyfikacji i oznakowania Europejskiej Agencji Chemikaliów. [dostęp 2015-03-28].
  5. a b Janusz Supniewski, Preparatyka nieorganiczna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958, s. 472–473.