Region alpejski (4) – megaregion Europy Zachodniej. Obejmuje zwarty zespół struktur fałdowych – górskich i podgórskich – powstałych w orogenezie alpejskiej. Region leży między Wogezami, Średniogórzem Niemieckim i Masywem Czeskim na północy, Półwyspem Apenińskim na południu, Bruzdą Rodanu na zachodzie i Kotliną Panońską na wschodzie.

Region alpejski
Megaregion

Region alpejski

Zajmowane
jednostki
administracyjne

Austria
Francja
Liechtenstein
Monako
Niemcy
Słowenia
Szwajcaria
Węgry
Włochy

Regionalizacja regionu alpejskiego:

Zobacz też edytuj

Bibliografia edytuj

  • Rajmund Galon: Alpy. Austria. Szwajcaria, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1958.
  • Rajmund Galon: Austria, w: Antoni Wrzosek (red.) Geografia Powszechna. Tom III. Europa (bez ZSRR), PWN Warszawa 1965.
  • Antoni Wrzosek: Czechosłowacja, w: Antoni Wrzosek (red.) Geografia Powszechna. Tom III. Europa (bez ZSRR), PWN Warszawa 1965.
  • Henryk Górski, Wanda Jędrzejewska (red.): Atlas geograficzny, wyd. XIV, PPWK Warszawa 1979 ISBN 83-7000-011-8.
  • Krystyna Jawecka (red.): Mapa przeglądowa Europy. Austria Szwajcaria. Skala 1:1 000 000, PPWK Warszawa-Wrocław 1979.
  • Teofil Lijewski, Austria, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987, ISBN 83-01-05164-7, OCLC 835860669.
  • Jerzy Kondracki: Karpaty, wydanie drugie poprawione, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1989, ISBN 83-02-04067-3.