Regulacja wód Jury

Regulacja wód Jury (niem. Juragewässerkorrektion, fr. Correction des eaux du Jura; w skrócie: CEJ) – ogólna nazwa dla wielkiego przedsięwzięcia hydrotechnicznego, realizowanego w Szwajcarii od połowy XIX w. w rejonie "Trzech jezior" (Neuchâtel, Morat i Bienne) na Wyżynie Szwajcarskiej, zwanym Seeland. Działania te obejmowały rozległe prace melioracyjne, odmulanie, czyszczenie, prostowanie i zmianę kierunku cieków wodnych oraz budowę szeregu dzieł hydrotechnicznych, w tym czterech kanałów głównych (Kanał Nidau-Büren, Kanał Thielle, Kanał Hagneck i Kanał Broye) oraz dziesiątków kilometrów kanałów melioracyjnych. Prace przebiegały w kilku fazach w XIX i XX wieku na terenach kantonów Vaud, Fryburg, Neuchâtel, Solura i Berno.

Sytuacja hydrologiczna regionu przed korektą.
Sytuacja hydrologiczna regionu przed korektą w czasie powodzi. Trzy jeziora oznaczono kolorem ciemnoniebieskim, strefę zalań - jasnoniebieskim.
Sytuacja hydrologiczna regionu obecnie. Kolorem czerwonym zaznaczono kanały:
1 : Kanał Thielle
2 : Kanał Broye
3 : Kanał Hagneck
4 : Kanał Nidau-Büren
Sieć głównych kanałów odwadniających oznaczono kolorem ciemnoniebieskim.
Pomnik upamiętniający J. R. Schneidera i R. La Nicca w Nidau.

HistoriaEdytuj

W latach 1831 i 1832 miały miejsce dwa wielkie wylewy rzeki Aare, które spustoszyły okolice Nidau. Już w następnym roku (1833) na prośbę komitetu obywatelskiego z Nidau, działającego pod kierunkiem miejscowego lekarza Johanna R. Schneidera władze kantonu Berno zleciły Janowi P. Lelewelowi, wówczas dyrektorowi kantonalnego Biura Technicznego, opracowanie projektu regulacji stosunków wodnych i osuszenia podmokłych terenów regionu Seelandu. Przy pomocy kilku polskich pomocników Lelewel rozpoczął w maju 1834 r. rozległe badania terenowe i pomiary, których wynikiem był projekt opatrzony 18 planami i uzupełniony szacunkowym kosztorysem inwestycji. Już 19 października 1834 r. przedstawiciele 60 gmin z czterech zainteresowanych kantonów ocenili i przyjęli przedstawione plany[1]. Zanim jednak doszło do powołania stosownego towarzystwa akcyjnego, swe plany (w wielu punktach zbieżne z propozycjami Lelewela) przedłożył główny inżynier Gryzonii, Richard La Nicca i w końcu to on w 1840 r. objął kierownictwo projektu.

La Nicca swój finalny projekt przedstawił w 1852 r., lecz jego realizację rozpoczęto dopiero w roku 1868. Główne prace związane z tzw. pierwszą korektą wód Jury trwały do roku 1878, a szereg działań było prowadzonych jeszcze do roku 1891. Obniżyła ona poziom wód w połączonych jeziorach o 2,5 – 2,7 m, co wymusiło m. in przebudowę całej infrastruktury żeglugowej (przystanie, szlaki żeglowne), a nawet wycofanie z użytkowania jednostek o zbyt dużym zanurzeniu. W latach 1936-1939 została wybudowana zapora wodna w Port, regulująca poziom „Trzech jezior” i przepływ rzeki Aare. Tzw. druga korekta, którą kierował Robert Müller[2], miała miejsce w latach 1962-1973. Objęła ona pogłębienie i poszerzenie czterech głównych kanałów oraz budowę nowego jazu regulacyjnego na rzece Aare w kantonie Solura – zapory Flumenthal. W tym czasie zainteresowane kantony przyjęły również tzw. Statut Murgenthal, który stanowi, że w celu ograniczenia ryzyka powodzi przepływ Aare na stacji pomiarowej Murgenthal, położonej poniżej ujścia rzeki Emme do Aare, nie może przekraczać 850 m3/s.

SkutkiEdytuj

Korekta pomogła w uregulowaniu hydrologii regionu „Trzech jezior”. Ograniczyła ryzyko powodzi, a w szczególności chroni region przed powodziami spowodowanymi wezbraniami rzeki Aare. Dzięki osuszeniu rozległych obszarów Równiny Orbe między tymi jeziorami, zajętych pierwotnie przez moczary i torfowiska (niem. Grosses Moos), często zalewane, uwolniła duże areały ziemi (ok. 50 km2) na cele uprawne i umożliwiła korektę sieci drogowej.

Korekta, dzięki znacznemu obniżeniu poziomu wód, ułatwiła też m.in. dostęp do pozostałości prehistorycznych palafitów w tym regionie, co doprowadziło do licznych odkryć archeologicznych. Stworzyło to również okazję do ponownego zainteresowania stanowiskiem archeologicznym La Tène, które dało nazwę drugiemu okresowi epoki żelazalateńskiemu.

Pomimo prowadzenia do chwili obecnej różnych prac regulacyjnych na wielu ciekach i zbiornikach wodnych, zwłaszcza na Renie, korekta wód Jury pozostaje największym przedsięwzięciem w zakresie gospodarki wodnej, jakie kiedykolwiek przeprowadzono w Szwajcarii.

PrzypisyEdytuj

  1. Zieliński Jan: Nasza Szwajcaria. Przewodnik śladami Polaków, Warszawa 1999, s. 24-25
  2. Vischer, Daniel: Correction des eaux, [w:] „Dictionnaire historique de la Suisse” (DHS), vers. 11.12.2006 [1]

BibliografiaEdytuj

  • Nast Matthias: Terre du lac: l'histoire de la correction des eaux du Jura, Verein Schlossmuseum Nidau, Nidau 2006;
  • Vischer Daniel L.: Histoire de la protection contre les crues en Suisse, [w:] Rapports de l'Office fédéral des eaux et de la géologie, 2003;
  • Weissbrodt Bernard: Il y a 150 ans commençait la correction des eaux du Jura, [w:] info aqueduc 27 lipca 2017 [2].