Rezerwat przyrody Żebracze

Rezerwat przyrody Żebraczeleśny rezerwat przyrody w gminie Muszyna, w powiecie nowosądeckim, w województwie małopolskim[1][2]. Znajduje się w Beskidzie Sądeckim w Paśmie Jaworzyny, w dolnej części opadających do potoku Szczawnik zachodnich stoków Wielkiej Bukowej[3]. Leży w granicach Popradzkiego Parku Krajobrazowego[4], na gruntach należących do Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Piwniczna[1].

Żebracze
Ilustracja
rezerwat leśny
Typ biocenotyczny i fizjocenotyczny[1]
Podtyp biocenoz naturalnych i półnaturalnych[1]
Państwo  Polska
Województwo  małopolskie
Położenie gmina Muszyna
Mezoregion Beskid Sądecki
Data utworzenia 1995
Akt prawny M.P. z 1996 r. nr 5, poz. 63
Powierzchnia 58,77 ha
Powierzchnia otuliny 135,65 ha
Położenie na mapie gminy Muszyna
Mapa lokalizacyjna gminy Muszyna
Żebracze
Żebracze
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Żebracze
Żebracze
Położenie na mapie województwa małopolskiego
Mapa lokalizacyjna województwa małopolskiego
Żebracze
Żebracze
Położenie na mapie powiatu nowosądeckiego
Mapa lokalizacyjna powiatu nowosądeckiego
Żebracze
Żebracze
Ziemia49°24′45″N 20°51′30″E/49,412500 20,858333

Został powołany Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 11 grudnia 1995 roku[5]. Zajmował wówczas powierzchnię 44,67 ha, zaś utworzona wokół rezerwatu otulina liczyła 148,74 ha[5]. W 2019 roku rezerwat powiększono do 58,77 ha kosztem otuliny, której powierzchnia uległa zmniejszeniu do 135,65 ha[1].

Celem ochrony w rezerwacie, według obowiązującego aktu prawnego, jest „zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych leśnego ekosystemu żyznej buczyny karpackiej Dentario glandulosae-Fagetum i kwaśnej buczyny górskiej Luzulo luzuloidis-Fagetum[1].

Na terenie rezerwatu dominują drzewostany bukowo-jodłowe, a największą powierzchnię zajmuje zespół żyznej buczyny karpackiej[6]. Do występujących tu gatunków roślin chronionych należą m.in.: gnieźnik leśny, podkolan zielonawy, parzydło leśne, paprotnik kolczysty i miesiącznica trwała[6].

Rezerwat nie posiada planu ochrony ani zadań ochronnych[2]. Nadzór nad rezerwatem sprawuje Regionalny Konserwator Przyrody w Krakowie[1].

PrzypisyEdytuj

  1. a b c d e f g Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 4 października 2019 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Żebracze". W: Dz. Urz. Województwa Małopolskiego poz. 7072 [on-line]. 2019-10-08. [dostęp 2019-10-28].
  2. a b Rezerwat przyrody Żebracze. W: Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody [on-line]. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. [dostęp 2019-10-28].
  3. Beskid Sądecki. Mapa 1:50 000. Piwniczna: Agencja Wyd. „Wit” s.c.. ISBN 83-915737-3-7.
  4. Ochrona przyrody. W: Popradzki Park Krajobrazowy [on-line]. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. [dostęp 2019-03-25].
  5. a b Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. z 1996 r. nr 5, poz. 63)
  6. a b Rezerwaty przyrody. Nadleśnictwo Piwniczna – Lasy Państwowe. [dostęp 2019-03-25].