Otwórz menu główne

Rezerwat przyrody „Las Dąbrowa”rezerwat leśny położony częściowo na terenie powiatu gliwickiego w gminie Sośnicowice oraz częściowo w mieście Gliwice[1].

Las Dąbrowa
Ilustracja
Teren rezerwatu Las Dąbrowa (2019)
rezerwat leśny
Typ fitocenotyczny[1]
Podtyp zbiorowisk leśnych[1]
Państwo  Polska
Województwo  śląskie
Położenie Gliwice oraz gmina Sośnicowice
Mezoregion Wyżyna Katowicka
Data utworzenia 19 sierpnia 2008
Akt prawny Dz. Urz. Województwa Śląskiego Nr 143, poz. 2719
Powierzchnia 76,63 ha
Powierzchnia otuliny 232,48 ha
Ochrona ścisła
Położenie na mapie Gliwic
Mapa lokalizacyjna Gliwic
Las Dąbrowa
Las Dąbrowa
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Las Dąbrowa
Las Dąbrowa
Położenie na mapie województwa śląskiego
Mapa lokalizacyjna województwa śląskiego
Las Dąbrowa
Las Dąbrowa
Ziemia50°18′20″N 18°35′50″E/50,305556 18,597222

Obszar chroniony utworzony został w 2008 r. w celu zachowania ze względów naukowych, przyrodniczych, dydaktycznych i krajobrazowych różnogatunkowych drzewostanów grądowo-łęgowych wraz z całym bogactwem gatunkowym fauny i flory. Rezerwat położony jest poza granicami innych obszarowych form ochrony przyrody[2], jednak posiada dużą, liczącą 232,48 ha otulinę[1]. Sam rezerwat obejmuje 76,63 ha[1] lasu położonego przy zachodnich granicach miasta Gliwice. Las tworzy tu 3 chronione siedliska przyrodnicze: łęg jesionowo-olszowy, podgórski łęg jesionowy i łęg wiązowo-jesionowy. W rezerwacie występują też płaty rzadkiego, choć nie podlegającego ochronie siedliskowej, zbiorowiska leśnego – olsu porzeczkowego[3].

Spis flory terenu rezerwatu obejmuje m.in. dwa gatunki chronione: wawrzynka wilczełyko, ciemiężycę zieloną, oraz rzadkie w skali regionu, ale niechronione taksony takie jak kozłek całolistny i jeżyna gliwicka[3]. Z terenu rezerwatu podawane jest również stanowisko dość rzadkiej perłówki jednokwiatowej[4].

Osobliwością faunistyczną rezerwatu jest występowanie rzadkiego dzięcioła białogrzbietego, któremu towarzyszy m.in. dzięcioł średni, jastrząb i kruk[3].

Rezerwat leży na terenie Nadleśnictwa Rudziniec[3]. Nie posiada zatwierdzonego planu ochrony, obowiązują w nim za to zadania ochronne, na mocy których obszar rezerwatu objęty jest ochroną ścisłą[1][5].

Teren rezerwatu „Las Dąbrowa” został udostępniony do zwiedzania, poprowadzono nim szlak pieszy[6]. Ścieżka przyrodniczo-leśna „Las Dąbrowa” pozwala zapoznać się m.in. z antropogenicznym zagrożeniem dla bioróżnorodności rezerwatu jakim jest neofityzacja drzewostanu (udział kasztanowca w naturalnym odnowieniu) i obecność inwazyjnych roślin (rdestowca sachalińskiego)[7][8].

PrzypisyEdytuj

  1. a b c d e f Rezerwat przyrody Las Dąbrowa. W: Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody [on-line]. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. [dostęp 2019-07-13].
  2. Na podstawie interaktywnej mapy na stronie Geoserwisu GDOŚ
  3. a b c d Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Rudziniec sporządzony na okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2025 r. Program ochrony przyrody., s. 36–37.
  4. Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Rudziniec sporządzony na okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2025 r. Program ochrony przyrody., s. 67.
  5. Zarządzenie Nr 14/2017 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Las Dąbrowa”. [dostęp 2019-07-16].
  6. Zarządzenie Nr 13/2017 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 5 czerwca 2017 roku, w sprawie wyznaczenia szlaku ruchu pieszego w rezerwacie przyrody „Las Dąbrowa” – Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach – Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, bip.katowice.rdos.gov.pl [dostęp 2018-02-20] (pol.).
  7. Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Rudziniec sporządzony na okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2025 r. Program ochrony przyrody., s. 178-179.
  8. Monitoring Lasów HCVF – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach – Lasy Państwowe, www.katowice.lasy.gov.pl [dostęp 2018-02-20] (pol.).