Rzemiosło artystyczne

Rzemiosło artystyczne – czasem zamienne z określeniem sztuka użytkowa – dziedzina sztuki zajmująca się wytwarzaniem przedmiotów użytkowych o wysokich walorach estetycznych[1]. Głównie dotyczy to takich wyrobów jak: meble, okucia, złotnictwo, tkanina, ceramika.

Współczesne wyroby z ceramiki bolesławieckiej
Kosze leszczynowe z Zawadki Osieckiej

Z samej nazwy wynika, że są to przedmioty wykonane w warsztatach rzemieślniczych. Dotyczy to także snycerki i intarsji (stolarstwo artystyczne), kowalstwa artystycznego, konwisarstwa, kotlarstwa, jubilerstwa i emalierstwa, płatnerstwa i mieczownictwa, rusznikarstwa, zegarmistrzostwa, introligatorstwa, witrażownictwa, fajkarstwa, powoźnictwa i wielu innych[2].

Jednak od średniowiecza tkaniny wykonywane były w manufakturach (Włochy, Flandria, Francja), szkła w hutach szklanych, później także fajanse i porcelana w specjalistycznych, dużych wytwórniach, które niezupełnie mogą się kojarzyć z warsztatami rzemieślniczymi.

Szczególnie od XIX wieku, artystyczne przedmioty użytkowe wykonuje się również w zakładach przemysłowych, we fabrykach, czasem zwane „przemysłem artystycznym” (początkowo tak właśnie nazywano wyroby rzemiosła artystycznego). W ciągu XX wieku rozwinęła się także twórczość artystyczna, zwana unikatową, w pracowniach artystów. W tym też czasie zaistniała sztuka projektowania takich przedmiotów, dla przemysłu, zwana wzornictwem artystycznym, lub zgodnie z obecną nomenklaturą dizajnem (od ang. design).

Pomimo różnej klasyfikacji sztuk na przestrzeni wieków, rzemiosła artystycznego nie zalicza się dziś do żadnej ze sztuk wyzwolonych.

PrzypisyEdytuj

  1. rzemiosło artystyczne, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2019-02-05].
  2. Co to jest rzemiosło artystyczne.www.rzem-art.eu [dostęp 2018-10-30]