Samuel Szymon Sanguszko

Samuel Szymon Sanguszko herbu Pogoń Litewska (1570–1638) – książę, wojewoda miński, potem witebski, pisarz.

Samuel Szymon Sanguszko
Herb
Pogoń Litewska
Rodzina Sanguszkowie herbu Pogoń Litewska
Data urodzenia 1570
Data śmierci 1638
Ojciec Andrzej Sanguszko
Matka Zofia Sapieha
Żona

Anna Zawisza (zm. 1619)

Dzieci

Kazimierz (po 1603-1655), Hieronim, Jan Władysław, Katarzyna, Krystyna, Eufrozyna (ur. 1619)

Posiadał dobra majątkowe: zamek Biały Kowel[1] w Smolanach[2] i Horwal(biał.)[3]. Syn Andrzeja. Od 1620 pełnił urząd marszałka orszańskiego i kasztelana mścisławskiego. Od 1621 był kasztelanem witebskim, później wojewodą witebskim (1626). Był prawnukiem Wasyla, dworzanina królewskiego. Odznaczył się w bitwie przeciw Szwedom pod Kokenhauzen, obronił Witebsk przed Rosjanami. Pierwszy z swego rodu przeszedł z prawosławia na katolicyzm, który popierał usilnie w swych dobrach.

Ożenił się z Anną Zawiszanką (zm. 1619), córką Jerzego Kieżgajło Zawiszy i Teodory Tryźnianki[4], z którą miał synów: Kazimierza (po 1603–1655), Hieronima (1611–1657), który został biskupem smoleńskim; Jana Władysława (po 1603–1652), oraz córki ur. po 1603: Katarzynę, Krystynę i Eufrozynę (ur. 1619)[5], żonę Jerzego Jakuba Szweryna, podkomorzego dorpackiego[6].

PrzypisyEdytuj

  1. Od 1708 r. jest w ruinie
  2. Smolany. www.encyklopedia.pwn.pl. [dostęp 09.07.2015].
  3. Horwal w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego. T. III: Haag – Kępy. Warszawa 1882.
  4. Plewako St.J.: Rozgraniczenia wewnętrzne dóbr Małe Krzywicze w końcu XVI w. (obok Hrabstwa Rakowskiego xx. Sanguszków), Dziedzictwo Kresowe nr 8 (VI.2016), http://plewako.pl/archiwalia/Rozgraniczenia_Malo-Krzywickie.html
  5. Szymon Samuel Lubartowicz Sanguszko. genealogia.grocholski.pl. [dostęp 19.5.2014].
  6. Andrzej Sikorski: Szweryn Jan Ulryk. W: Polski Słownik Biograficzny. T. 49. Warszawa–Kraków: Polska Akademia Nauk i Polska Akademia UmiejętnościInstytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla, 2014, s. 485.