Sorbozacukier prosty, należącym do ketoz, ketoheksoza. Związek występuje w znacznych ilościach w owocach Sorbus aucuparia oraz w łupinach owoców Passiflora edulis. W owocach tych roślin pełni rolę materiału zapasowego. Sorbozę znaleziono także u niektórych porostów[1]

Sorboza
Cząsteczka α-D-sorbopiranozy
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny

C6H12O6

Masa molowa

180,16 g/mol

Identyfikacja

WłaściwościEdytuj

  • rozpuszcza się w wodzie
  • nie fermentuje pod wpływem drożdży

WystępowanieEdytuj

  • w owocach jarzębiny Sorbus aucuparia rodzina Rosaceae

OtrzymywanieEdytuj

  • w drodze biotransformacji z L-sorbitolu przez bakterie Acetobacter suboxydans

ZastosowanieEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Kączkowski Jerzy: Biochemia roślin Tom 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993, s. 19. ISBN 83-01-10285-3.