Amerykańskie Towarzystwo Nauk Politycznych – Inne języki