Imperializm jako najwyższe stadium kapitalizmu – Inne języki