Neurodegeneracja związana z kinazą pantotenianu – Inne języki