Kościół św. Michała i klasztor bernardynek w Wilnie – Inne języki