Spektakl

publiczna prezentacja dzieła artystycznego, widowiska teatralnego, koncertu lub innej formy rozrywki

Spektakl lub widowisko teatralne (fr. spectacle, łac. spectaculum) – utwór dramatyczny lub inne dzieło sztuki teatralnej odegrane przez aktorów przed zgromadzoną w tym celu publicznością. Widowisko teatralne stanowi efekt połączenia różnych sztuk – literatury (w wypadku przedstawienia dramatu), sztuki aktorskiej, muzyki (zwłaszcza w przedstawieniach muzycznych, jak opera lub operetka), choreografii (zwłaszcza w przypadku widowisk baletowych). Koordynatorem i właściwym twórcą widowiska teatralnego jest przeważnie reżyser.

Widowisko Don Kichot w Teresa Carreño Cultural Complex (2013)

Widowisko teatralne jest złożonym systemem znaków. Do jego najważniejszych elementów znaczących należą:

  • gra aktorska realizowana głosowo
  • aktorska ekspresja motoryczna
    • aktorska ekspresja mimiczna
    • gestyka – ruch aktora na scenie
  • właściwości wyglądu aktora: jego typ urody, charakteryzacja, kostium lub maska
  • właściwości przestrzeni scenicznej
  • efekty akustyczne i muzyka