Stanisław Małachowski (zm. 1699)

wojewoda poznański i kaliski

Stanisław Małachowski herbu Nałęcz (zm. w 1699 roku) – hrabia na Końskich i Białczewie[1], wojewoda poznański od 1698, wojewoda kaliski od 1692, kasztelan sieradzki od 1690, podczaszy sieradzki, starosta opoczyński od 1686, łukowski od 1693[2], halicki oraz krzeczowski, porucznik husarii armii koronnej w wyprawie mołdawskiej 1686 roku[3].

Portret Stanisława Małachowskiego
Herb Stanisława Małachowskiego

Ambasador Rzeczypospolitej w Imperium Osmańskim w latach 1698–1699, podpisał pokój w Karłowicach[4].

Życiorys edytuj

Poseł na sejm 1683 z województwa sieradzkiego[2]. W tym samym roku był dowódcą chorągwi husarskiej koronnej biskupa krakowskiego Jana Małachowskiego[5], ranny pod Parkanami. Poseł sieradzki na sejm 1688[2]. Poseł sejmiku sieradzkiego na sejm nadzwyczajny 1688/1689 roku, poseł na sejm 1690 roku[6].

Po zerwanym sejmie konwokacyjnym 1696 roku przystąpił 28 września 1696 roku do konfederacji generalnej[7]. Był elektorem Augusta II Mocnego w 1697 roku[8]. W 1698 został wysłany jako poseł na rozmowy pokojowe zakończone pokojem w Karłowicach. Przed rozmowami pokojowymi został mu nadany przez sejm tytuł hrabiego, aby „nie był pomniejszy wśród innych”, a po zakończaniu poselstwa pozwolono mu zatrzymać tytuł[1][9]. Zmarł w czasie prowadzenia kolejnych rozmów pokojowych z Portą w Stambule przez poselstwo Rafała Leszczyńskiego, w którym Małachowski udziału nie wziął[2].

Syn Franciszka i Barbary z Grabskich, był dwukrotnie żonaty: z Aleksandrą z Żelęckich od 1687, a następnie z Anną Konstancją z Lubomirskich od 1697[2], z którą miał syna Jana i córkę Karolinę, jego wnukami byli: Mikołaj Małachowski, Antoni Małachowski, Stanisław Małachowski i Jacek Małachowski[10].

Przypisy edytuj

  1. a b Edmund Machalski: Stanisław Małachowski. Marszałek Sejmu Czteroletniego. Poznań: 1936, s. 2, seria: Życiorysy zasłużonych Polaków XVIII i XIX w..
  2. a b c d e Włodzimierz Dworzaczek: Małachowski Stanisław h. Nałęcz (ok. 1659–1699), Polski Słownik Biograficzny tom XIX/1974
  3. Zbigniew Hundert, Porucznicy husarii koronnej w kampanii mołdawskiej 1686 roku. w: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, (104), s. 64.
  4. Rocznik Służby Zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej według stanu na 1 kwietnia 1938, Warszawa 1938, s. 140.
  5. Jan Wimmer: Wiedeń 1683, Warszawa 1983, s. 220.
  6. Robert Kołodziej, Ostatni wolności naszej klejnot. Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana III Sobieskiego, Poznań 2014, s. 618.
  7. Konfederacya Generalna Ordinvm Regni & Magni Dvcatus Lithvaniæ Po niedoszłey Konwokacyey głowney Warszawskiey umowiona Roku Pańskiego 1696. dnia 29 Miesiąca Sierpnia, [1696], [b.n.s.]
  8. Volumina Legum, t. V, Petersburg 1860, s. 427.
  9. Seweryn Uruski: Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej. T. X, s. 174
  10. Marek Minakowski: Stanisław Małachowski h. Nałęcz, www.sejm-wielki.pl