Stopnie instruktorskie (harcerstwo)

stopień posiadany przez instruktora harcerskiego

Stopnie instruktorskie – stopnie posiadane przez instruktorów harcerskich. Stopnie instruktorskie wyznaczają drogę rozwoju instruktorskiego. Odzwierciedlają wiedzę, dojrzałość społeczną, umiejętności wychowawcze i doświadczenie instruktora zgodne z ideą stopnia. Zdobycie stopnia nie wymaga pełnienia funkcji na określonym poziomie struktury organizacji.

Osoby posiadające stopień instruktorski posiadają również uprawnienia wychowawcze wewnątrzorganizacyjne. Dzięki temu osoby te mogą być opiekunami na wszelkich wyjazdach bez konieczności realizowania dodatkowych kursów[1].

Współczesne stopnie instruktorskie edytuj

Obecnie obowiązujące w Związku Harcerstwa Polskiego i Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej stopnie instruktorskie mają nazwy:

Osoby posiadające te stopnie noszą następujące dystynkcje na mundurze harcerskim

Stopień przewodnik
przewodniczka
podharcmistrz
podharcmistrzyni
harcmistrz
harcmistrzyni
podkładka pod krzyżem harcerskim      
lilijka na lewym ramieniu      

Inne znane stopnie instruktorskie w polskich organizacjach harcerskich edytuj

  • W NKIH Leśna Szkółka istnieje stopień organizatora oznaczany białą podkładką i lilijką na lewym rękawie.
  • W ZHP poza granicami Kraju istnieje stopień stopień instruktorski Działacz harcerski (dzh)[2]. Oznaczany jest brązową podkładką pod krzyżem harcerskim i brązową lilijką na lewym ramieniu.

Historyczne stopnie instruktorskie edytuj

Poza obecnymi stopniami, w pewnych okresach historycznych, system stopni był rozszerzony o następujące stopnie:

Kontrowersje wokół stopnia harcmistrza Rzeczypospolitej edytuj

Stopień harcmistrza Rzeczypospolitej, w 1927 r. nadano 12 harcmistrzyniom i harcmistrzom najbardziej zasłużonym w tworzeniu polskiego harcerstwa (skautingu). Postanowiono również nigdy więcej tego stopnia nie nadawać.

Współcześnie żadna z organizacji harcerskich formalnie nie posiada podstaw prawnych do nadawania tego stopnia. Dwa fakty – uznanie w 1986 r. hm. Stanisława Broniewskiego „Orszy” hm. RP przez Ruch Harcerski podczas pielgrzymki harcerskiej na Jasną Górę w roku 75-lecia Harcerstwa Polskiego oraz pośmiertne nadanie tej godności w 2004 roku druhowi hm. Tomaszowi Strzemboszowi przez Władze Naczelne ZHR[4], można jedynie rozpatrywać w kategoriach symbolicznych.

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. BAZA wypoczynku, wypoczynek.mein.gov.pl [dostęp 2023-10-29].
  2. https://www.zhpharcerze.org/application/files/5314/4802/5807/Dzialacz.pdf
  3. Olgierd Fietkiewicz [red.]: Leksykon Harcerstwa. Warszawa: MAW, 1988, s. 327. ISBN 83-203-1779-7.
  4. Tym bardziej że nawet Statut ZHR, nie przewiduje stopnia harcmistrza Rzeczypospolitej.