Studia Śląskie

czasopismo naukowe

Studia Śląskie – czasopismo naukowe ukazujące się od 1949 w Poznaniu (w „Przeglądzie Zachodnim”), a od 1958 w sposób ciągły w Opolu (Seria Nowa). Wydawcą od 1958 jest Instytut Śląski. Publikowane są w nim artykuły naukowe, recenzje, materiały o charakterze interdyscyplinarnym (historia, politologia, socjologia). Założycielem obu serii jest prof. dr hab. Seweryn Wysłouch[1].

Studia Śląskie
Ilustracja
Logo czasopisma Studia Śląskie
Częstotliwość

półrocznik

Państwo

 Polska

Wydawca

Instytut Śląski

Tematyka

historia

Pierwszy numer

1949, 1958 (Seria Nowa)

Redaktor naczelny

dr Bartosz Kuświk

ISSN

0039-3355

2657-6759 (wersja elektroniczna)

OCLC

922787792

Strona internetowa

Studia Śląskie w „Przeglądzie Zachodnim” (1949–1953) edytuj

W latach 1949–1953 ukazały się opracowane w Instytucie Śląskim we Wrocławiu (Wrocławskim Oddziale Instytutu Zachodniego) pod redakcją prof. Seweryna Wysłoucha trzy tomy Studiów Śląskich, jako tematyczne zeszyty „Przeglądu Zachodniego”, wydawanego przez Instytut Zachodni w Poznaniu[2][3]:

  1. R. 5: 1949, z. 5–6,
  2. R. 6: 1950, z. 7–8,
  3. R. 8: 1952, zesz. dodatkowy (wyd. 1953).

Seria Nowa (od 1958) edytuj

Do idei wydawania pisma naukowego poświęconego najnowszym dziejom politycznym, społeczno-gospodarczym oraz problemom narodowościowym i dziejom ustroju i prawa w XIX i XX w. prof. Wysłouch powrócił po utworzeniu w 1957 r. Instytutu Śląskiego w Opolu, reaktywując w jego ramach „Studia Śląskie”. Ponownie wokół nich skupił swoich uczniów, dbając jednocześnie o poszerzenie tego grona o innych znakomitych znawców Śląska. Profesor Wysłouch kierował pismem do swojej śmierci w 1968 r. Po nim funkcję tę obejmowali kolejni wybitni znawcy Śląska: profesor Józef Kokot, profesor Karol Jonca, profesor Wiesław Lesiuk i doktor habilitowany Stanisław Senft. Od 1 lutego 2020 r. pismem kieruje dr Bartosz Kuświk. Na przestrzeni lat „Studia Śląskie” ukazywały się w różnej częstotliwości – odpowiednio jako półrocznik lub rocznik. Od 2013 roku powrócono do formuły wydawania dwóch tomów periodyku w ciągu roku kalendarzowego. W kolejnym roku przyjęto zasadę wydawania tomów z tematem przewodnim.

Obecnie „Studia Śląskie” udostępniają swoje łamy historykom, politologom, socjologom, ekonomom oraz innym naukowcom podejmującym w swych pracach najważniejsze problemy Śląska w historycznych granicach. Starają się być jednocześnie forum wymiany poglądów naukowców z Polski, Niemiec, Czech i innych krajów o kwestiach związanych z regionami, mniejszościami etnicznymi i problematyką narodową w Europie Środkowej.

Do 2020 r. w ramach serii nowej ukazało się 85 tomów pisma. Poszczególne tomy mają stałą strukturę z dwoma działami: „Artykuły” i „Miscellanea i materiały”. Od 2010 r. została wyróżniona również rubryka „Przeglądy”, gdzie publikowane są większe recenzje oraz informacje o projektach naukowych dotyczących Śląska i innych formach życia naukowego.

„Studia Śląskie” są indeksowane w Index Copernicus oraz w CEEOL – Central and Eastern European Online Library[1].

Redaktorzy[4] edytuj

Redaktorzy edytuj

Redaktorzy naczelni edytuj

Przypisy edytuj

  1. a b „Studia Śląskie” – Historia czasopisma [online], Studia Śląskie [dostęp 2022-08-22] (pol.).
  2. Studia Śląskie, „Przegląd Zachodni”, R. 8, z. dodatkowy, Poznań: Instytut Zachodni, 1952 [dostęp 2022-08-22].
  3. Studia Śląskie, zeszyt dodatkowy do R. 8 (1952) „Przeglądu Zachodniego”, Biblioteka Śląska w Katowicach. Katalog, 1953 [dostęp 2022-08-22].
  4. „Studia Śląskie” – Wszystkie tomy [online], Studia Śląskie [dostęp 2022-08-22] (pol.).

Linki zewnętrzne edytuj