Krystian Heffner

polski geograf

Krystian Heffner (ur. 10 października 1951 w Rybniku) – polski geograf, ekonomista, specjalizujący się w geografii społeczno-ekonomicznej, gospodarce przestrzennej, planowaniu przestrzennym, zagospodarowaniu przestrzennym obszarów wiejskich; nauczyciel akademicki związany z uczelniami w Katowicach, Opolu i Łodzi.

Krystian Heffner
Data i miejsce urodzenia

10 października 1951
Rybnik

profesor nauk ekonomicznych
Specjalność: geografia społeczno-ekonomiczna, gospodarka i planowanie przestrzenne, zagospodarowanie przestrzenne obszarów wiejskich
Alma Mater

Uniwersytet Wrocławski

Doktorat

1978
Politechnika Wrocławska

Habilitacja

7 lipca 1992

Profesura

20 sierpnia 2001

nauczyciel akademicki
Uczelnia

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Politechnika Opolska

Odznaczenia
Złoty Krzyż Zasługi

Życiorys edytuj

Dzieciństwo i wczesną młodość spędził w Rybniku. W 1974 roku ukończył studia na Uniwersytecie Wrocławskim, uzyskując dyplom magistra geografii. Następnie podjął studia doktoranckie na Politechnice Wrocławskiej, uzyskując w 1978 roku stopień naukowy doktora nauk technicznych. W tym samym roku został zatrudniony jako asystent, a następnie adiunkt i profesor nadzwyczajny w Instytucie Śląskim w Opolu[1]. W 1992 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk przyrodniczych w zakresie geografii o specjalności geografia ekonomiczna i polityczna, na podstawie pracy pt. Śląsk Opolski. Proces przekształceń ludnościowych i przestrzennych systemu osadnictwa wiejskiego, którą obronił w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN w Warszawie[2]. W latach 1994–2004 zatrudniony był także w Katedrze Geografii Politycznej i Regionalnej Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Organizacji Przestrzeni na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. W 1998 roku otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Badań Strategicznych i Regionalnych Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Od 2004 roku kieruje na tej uczelni Katedrą Gospodarki Przestrzennej na stanowisku profesora zwyczajnego[1]. Tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych uzyskał w 2001 roku[3].

W latach 1991–1996 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Śląskiego w Opolu. W tym czasie dokonał zasadniczej restrukturyzacji tej instytucji naukowej pod względem naukowo-badawczym i organizacyjnym. Od 1999 roku pracuje na stanowisku profesora w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w Warszawie. Od połowy lat 90. XX wieku związany jest także z Politechniką Opolską, gdzie w latach 2005–2010 pełnił funkcję prodziekana do spraw nauki Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji[1].

Dorobek naukowy edytuj

Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół problematyki związanej z pograniczem ekonomii i geografii. Specjalizuje się on w geografii społeczno-ekonomicznej, gospodarce przestrzennej, planowaniu przestrzennym oraz zagospodarowaniu przestrzennym obszarów wiejskich. Ma na swoim koncie ponad 300 prac, w tym 30 wydanych zagranicą [4]. Wypromował jak dotychczas 6 doktorów. Do ważniejszych jego publikacji należą[4]:

  • Brzeg - historia i współczesność, Opole 1987.
  • Instytut Śląski 1934-1994, Opole 1994.
  • Małe miasta - studium przypadków, Łódź 2006.
  • Analiza ekonomiczno-przestrzenna, Katowice 2007.
  • Drugie domy w rozwoju obszarów wiejskich, Warszawa 2011.

Odznaczenia edytuj

Przypisy edytuj

  1. a b c Wiadomości Uczelniane Politechniki Opolskiej nr 13 (176), czerwiec 2008, s. 40.
  2. Śląsk Opolski. Proces przekształceń ludnościowych i przestrzennych systemu osadnictwa wiejskiego w bazie „Prace badawcze” portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2012-04-12].
  3. M.P. z 2001 r. nr 34, poz. 554
  4. a b Wiadomości Uczelniane Politechniki Opolskiej nr 13 (176), czerwiec 2008, s. 41.
  5. M.P. z 2001 r. nr 39, poz. 643

Bibliografia edytuj