Kaolin – surowiec ilasty

Surowce ilaste - surowce skalne, których głównymi składnikami są minerały ilaste.

Skład mineralny surowców ilastych jest zróżnicowany przez zmienną zawartość składników nie ilastych. Podstawowymi składnikami użytecznymi są kaolinit, smektyty,illit, oraz minerały mieszankopakietowe smektyt-illit. Podstawowymi składnikami nie ilastymi są minerały grupy krzemionki: kwarc, chalcedon, opal oraz często węglany najczęściej kalcyt, oraz dolomit lub syderyt). Składnikami szkodliwymi, chemicznie związanymi w strukturze minerałów ilastych jest m.in. fluor.

Podstawowymi cechami surowców ilastych umożliwiającymi praktyczne wykorzystywanie są:

  • Drobnoziarnistość ziaren nie przekraczający 0,01 mm.
  • Plastyczność, przy określonej wilgotności.
  • Przeobrażanie w materiał o znacznie większej wytrzymałości mechanicznej po procesie wypalenia w odpowiedniej temperaturze[1].

Do surowców ilastych zalicza się:

  • iły, mułki ilaste, gliny[2]
  • Lessy które mimo niskiej zawartości minerałów ilastych posiadają zdolność spiekania w wysokiej temperaturze i mogą być wykorzystywane do produkcji klinkieru.
  • kaoliny,
  • bentonity,
  • iłowce i łupki ilaste, nieelastyczne, wymagające rozdrobnienia, które po zmieleniu są stosowane do formowania wyrobów z mas półsuchych,
  • piaskowce ilaste, z których surowiec ilasty uzyskuje się w wyniku szlamowania,

Zobacz teżEdytuj

Surowce ceramiczne

LiteraturaEdytuj

  • R. Ney, K. Galos, Surowce skalne : surowce ilaste, wyd. IGSMIE PAN, Kraków, 2004r.​ISBN 83-89174-13-8

PrzypisyEdytuj