System funkcjonalnie pełny

System funkcjonalnie pełny – taki zbiór funkcji boolowskich, dla którego dowolna funkcja boolowska może być przedstawiona za pomocą funkcji należących do tego zbioru i argumentów funkcji.

Funkcje sumy, iloczynu i negacji tworzą tzw. podstawowy system funkcjonalnie pełny. Nie jest to jednak system minimalny. Systemy funkcjonalnie pełne tworzą również: