Otwórz menu główne

Szkoła Warszawska – ugrupowanie malarzy z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, uczniów Tadeusza Pruszkowskiego, działające w latach 1929–1939.
Malowali pod wpływem francuskich postimpresjonistów, lansowali jaśniejsze odcienie i tematykę związaną ze współczesnym życiem.

Do Szkoły Warszawskiej należeli: Eugeniusz Arct, Włodzimierz Bartoszewicz, Leokadia Bielska-Tworkowska, Michał Bylina, Władysław Koch, Antoni Łyżwański, Wacław Palessa, Jadwiga Przeradzka, Aleksander Rak, Teresa Roszkowska, Efraim i Menasze Seidenbeutelowie.