Szlak Królowej Bony

Szlak królowej Bony – pieszy szlak turystyczny, którego trasa rozpoczyna się Tykocinie, dalej biegnie przez Górę, Krypno Kościelne, Knyszyn, Kopisk, Czarną Wieś Kościelną, zbiornik Czapielówkę, Dworzysk, Woronicze, kończąc się w Kopnej Górze. Jest to niebieski szlak o długości 75,5 km, o kodzie PTTK PL-2596-n.

Szlak królowej Bony
Dane szlaku
Państwo Polska
Województwo podlaskie
Początek Tykocin
Przez Góra, Krypno Kościelne, Knyszyn, Kopisk, Czarna Wieś Kościelna, zbiornik Czapielówka, Dworzysk, Woronicze
Koniec Kopna Góra
Kod PTTK
Numer PL-2596-n
Kolor znakowania niebieski
Długość 75,5 km
Typ szlak pieszy

Szlak rozpoczyna się w Tykocinie – starym mazowieckim grodzie z XI wieku. Miasto zachowało swój oryginalny układ przestrzenny – do dzisiaj widoczna jest granica części żydowskiej razem z synagogą z 1642 roku. Do zabytków Tykocina należą:

W dalszym etapie szlak prowadzi przez Górę i Krypno. W Krypnie znajduje się kolegiata Narodzenia Najświętszej Maryi Panny wraz z cudownym obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem. Następnie trasa wiedzie do dworu królewskiego w Knyszynie wraz ze stawami hodowlanymi, a dalej – do Knyszyna nad Jaskranką – miasta, do którego powstania przyczynili się królowa Bona Sforza i wojewoda nowogródzki Aleksander Chodkiewicz. W 1568 roku Zygmunt II August nadał Knyszynowi, gdzie miał swoją rezydencję, prawa miejskie. W późniejszym czasie Knyszyn przechodził do rąk Orsettich, Czapskich, Radziwiłłów i Raczyńskich. Do zabytków miasta należą:

Dalej szlak biegnie przez Poniklicę – wieś na skraju Puszczy KnyszyńskiejGrądy, Mierestki i Kopisk – wieś z 1808 roku. W okolicy ulokowane są następujące zabytki:

Kolejny odcinek trasy biegnie przez Karczmisko do Czarnej Wsi Kościelnej – osady z XVIII wieku, położonej na historycznej granicy Korony i Litwy. Czarna Wieś Kościelna położona jest również na tzw. Szlaku Rękodzieła, promującym ośrodki twórczości ludowej (kowalstwo, garncarstwo, łyżkarstwo, tkactwo, rzeźbiarstwo). Do atrakcji wsi należą więc warsztaty garncarski i kowalski. Za Czarną Wsią Kościelną znajduje się zbiornik przeciwpożarowy Czapielówka, utworzony w latach siedemdziesiątych XX wieku, pełniący współcześnie funkcję rekreacyjną. Przy zbiorniku znajduje się plaża, strzeżone kąpielisko, wypożyczalnia sprzętu wodnego oraz punkty gastronomiczne. Nad Czapielówką corocznie w miesiącach letnich odbywają się kolejne edycje Międzynarodowego Festiwalu „Kresowa Przyśpiewka Frywolna".

Ostatni etap na szlaku obejmuje Czarną Białostocką, gdzie znajduje się kościół z oryginalnym wystrojem z poroży koziołków i jeleni. Nieopodal miejscowości Buksztel znajduje się rezerwat przyrody Budzisk, a w okolicy Dworzyska – rezerwat przyrody Międzyrzecze. W Woroniczach ulokowana jest drewniana kuźnia z końca XIX wieku. Trasa kończy się w Kopnej Górze nad Sokołodą, gdzie można zwiedzić założony w 1988 roku Ogród Dendrologiczny im. Powstańców z 1863, prezentujący ok. 450 gatunków lokalnych i obcych roślin (np., cypryśnik błotny, miłorząb dwuklapowy czy metasekwoje).

BibliografiaEdytuj