Tętnica twarzowa

Tętnica twarzowa (łac. arteria facialis, ang. facial artery) – naczynie odchodzące od tętnicy szyjnej zewnętrznej powyżej tętnicy językowej, zaopatrujące przednią część twarzy, boczną ścianę oraz dno jamy ustnej.

Tętnica twarzowa oznaczona jako Facial

PrzebiegEdytuj

Tętnica ta dzieli się na część szyjną i twarzową, które są rozdzielone dolnym brzegiem żuchwy[1]. Po odejściu z przedniego obwodu tętnicy szyjnej zewnętrznej przebiega ku górze i ku przodowi pod mięśniem dwubrzuścowym i rylcowo-gnykowym dochodząc do trójkąta podżuchwowego, gdzie oddaje następujące gałęzie:

Wnika w miąższ ślinianki podżuchowej, aby w dalszym przebiegu dojść na twarz po przewinięciu się na dolnym brzegu trzonu żuchwy przy przedniej krawędzi mięśnia żwacza.

W obrębie twarzy oddaje kolejno:

PrzypisyEdytuj

  1. Witold Woźniak: Anatomia człowieka Podręcznik dla studentów i lekarzy. Wrocław: Urban & Partner, 2003. ISBN 978-83-87944-74-2.

PiśmiennictwoEdytuj

Ryszard Aleksandrowicz: Anatomia kliniczna głowy i szyi. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2007, s. 166-167. ISBN 978-83-200-3243-7.