Teoria deskrypcji

Teoria deskrypcji jest m.in. pewną teorią parafrazowania zdań zawierających deskrypcje określone – czyli takie nazwy, które mogą stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego mają odnosić się dokładnie do jednego przedmiotu), np.:

 • „Obecny król Francji”
 • „Autor ‘Lalki’”
 • „Najwyższy szczyt świata”

Metoda parafrazy przebiega następująco:

 1. Traktujemy wyrażenie deskryptywne jak predykat – np. „x jest autorem ‘Lalki’’
 2. Rozpisujemy zdanie, w którym występuje deskrypcja na zdanie złożone z co najmniej dwóch zdań – (1) zdania stwierdzającego istnienie denotatu deskrypcji (Warunek Istnienia) oraz (2) zdania stwierdzającego jedyność tego denotatu (Warunek Jedyności). (Zob. też: kwantyfikator ogólny, kwantyfikator egzystencjalny).
 3. Dodajemy zdanie "wynikające" ze struktury analizowanego zdania języka naturalnego (zob. przykłady poniżej).

Przykład:

"Obecny król Francji jest łysy"
 1. Predykaty: „x jest obecnym królem Francji” (x jest OKF), „x jest łysy” (to nie jest wyrażenie deskryptywne).
 2. Warunki:
  • Istnienia (Istnieje przynajmniej jeden król Francji): (Ex) (x jest OKF)
  • Jedyności (Istnieje co najwyżej jeden król Francji): (x)(y) (x jest OKF & y jest OKF → x=y)
 3. Oraz dodatkowe zdanie wynikające z formy logicznej (1) – „Cokolwiek jest OKF, ma cechę bycia łysym”
  • (x) (x jest OKF → x jest łyse)
 4. Zdanie [Z2] ma zatem następującą formę: (Ex) (x jest OKF) & (x)(y)(x jest OKF & y jest OKF → x=y) & (x)(x jest OKF → x jest łyse)

Inny przykład:

"Prus jest autorem ‘Lalki’"
 1. Predykaty: „x jest autorem ‘Lalki’” („x jest AL.”).
 2. Do tego imię własne: Prus (stała np. a) .
 3. Warunki:
  • Istnienia (Istnieje przynajmniej jeden autor ‘Lalki’): (Ex)(x jest AL)
  • Jedyności (Istnieje co najwyżej jeden autor ‘Lalki’): (x)(y) (x jest AL & y jest AL → x=y)
 4. Oraz dodatkowe zdanie wynikające z formy logicznej (3) – „Cokolwiek jest AL jest identyczne z Prusem”: (x)(x jest AL → x = a)
 5. Zdanie [Z2] ma formę koniunkcji tych trzech zdań.

Teoria deskrypcji została sformułowana w roku 1905 przez Bertranda Russella w artykule „On denoting” („Denotowanie”).