Kwantyfikator egzystencjalny

Kwantyfikator egzystencjalny, kwantyfikator mały, kwantyfikator szczegółowykwantyfikator oznaczający, że istnieje takie podstawienie zmiennej, dla którego dane twierdzenie (funkcja zdaniowa) jest prawdziwe.

Stosuje się dwie postacie graficzne:

(zapis ten jest związany z angielskim zwrotem „there exists”)

oraz

W obu przypadkach czyta się „istnieje takie dla którego zachodzi ”.

Gdy formuła wymaga ustalenia zakresu dla zmiennej, np.:

to używa się uproszczonej notacji:

I czyta się „dla pewnego należącego do zbioru zachodzi ”.

Jeżeli jest skończonym podzbiorem (niekoniecznie właściwym) argumentów to:

Zanegowany kwantyfikator egzystencjalny staje się kwantyfikatorem ogólnym i na odwrót:

Kwantyfikator jednoznaczności edytuj

Stosowany bywa również zapis:

 

oznaczający „istnieje dokładnie jedno x z A, dla którego zachodzi  ”. Jest to kwantyfikator jednoznaczności(inne języki) który może zostać łatwo zredukowany do podstawowych kwantyfikatorów:

 

Zobacz też edytuj